Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 644 107€ 6 716 098€ 7 863 135€ 6 839 139€ 5 050 022€ 6 595 233€ 10 217 441€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
8 984 896 € 7 054 644 € 8 140 190 € 6 930 288 € 5 086 633 € 6 799 173 € 9 999 196 € 5 208 926 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 642€ 14 970€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
8 644 107€ 6 716 098€ 7 863 135€ 6 814 497€ 5 050 022€ 6 595 233€ 10 108 085€ 4 841 294€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
78 653€ 327 047€ -218 016€ 218 016€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
175 375€ 6 630€ 190 777€ 74 598€ 32 000€ 7 940€ 92 500€ 127 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
86 761€ 4 869€ 86 278€ 16 551€ 4 611€ 196 000€ 1 657€ 22 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
8 408 812 € 6 206 584 € 7 841 005 € 6 635 656 € 4 747 359 € 6 255 313 € 9 625 930 € 4 974 321 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 297€ 14 756€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 241 984€ 1 826 076€ 1 699 931€ 1 805 848€ 1 017 471€ 1 630 751€ 4 383 830€ 1 681 765€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
5 567 515€ 3 791 487€ 5 391 917€ 4 396 479€ 3 413 635€ 4 343 434€ 4 791 035€ 2 995 138€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
49 980 € 40 031 € 21 144 € 24 921 € 12 180 € 5 455 € 6 917 € 990 €
16
E.1.
Mzdové náklady
36 935€ 29 576€ 15 699€ 18 544€ 9 213€ 4 545€ 5 564€ 732€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
12 741€ 10 258€ 5 370€ 6 377€ 2 953€ 910€ 1 353€ 258€
19
E.4.
Sociálne náklady
304€ 197€ 75€ 14€
20
F.
Dane a poplatky
24 023€ 23 895€ 23 751€ 15 374€ 13 170€ 12 990€ 16 055€ 11 578€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
259 866€ 251 126€ 306 262€ 282 420€ 230 791€ 215 200€ 219 793€ 127 277€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
259 866€ 251 126€ 306 262€ 282 420€ 230 791€ 215 200€ 219 793€ 127 277€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
171 628€ 2 053€ 204 914€ 58 984€ 22 866€ 3 048€ 92 847€ 128 313€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
65 868€ 203 238€ 133 484€ 8 000€ -767€ 19 040€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
27 948€ 68 678€ 59 602€ 20 333€ 37 246€ 45 202€ 81 657€ 29 260€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
576 084 € 848 060 € 299 185 € 294 632 € 339 274 € 543 860 € 373 266 € 234 605 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
913 261 € 1 425 582 € 771 287 € 613 515 € 618 916 € 621 048 € 715 418 € 382 407 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 229 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
229€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
74 516 € 68 188 € 80 321 € 68 944 € 44 518 € 57 384 € 47 804 € 28 117 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
62 041 € 56 898 € 66 499 € 53 792 € 42 000 € 48 964 € 39 930 € 26 768 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
62 041€ 56 898€ 66 499€ 53 792€ 42 000€ 48 964€ 39 930€ 26 768€
52
O.
Kurzové straty
26€ 40€ 21€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
12 449€ 11 290€ 13 822€ 15 152€ 2 478€ 8 420€ 7 874€ 1 328€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-74 516 € -68 188 € -80 321 € -68 944 € -44 517 € -57 383 € -47 575 € -28 115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
501 568 € 779 872 € 218 864 € 225 688 € 294 757 € 486 477 € 325 691 € 206 490 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
113 554 € 203 037 € 47 109 € 24 704 € 58 753 € -42 206 € 58 142 € 42 691 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
136 872€ 189 727€ 86 055€ 54 118€ 31 425€ 4 555€ 124 781€ 42 691€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-23 318€ 13 310€ -38 946€ -29 414€ 27 328€ -46 761€ -66 639€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
388 014 € 576 835 € 171 755 € 200 984 € 236 004 € 528 683 € 267 549 € 163 799 €