Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
11 599 310€ 10 288 444€ 8 644 107€ 6 716 098€ 7 863 135€ 6 839 139€ 5 050 022€ 6 595 233€ 10 217 441€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
11 600 299 € 10 475 388 € 8 984 896 € 7 054 644 € 8 140 190 € 6 930 288 € 5 086 633 € 6 799 173 € 9 999 196 € 5 208 926 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
24 642€ 14 970€
05
III.
Tržby z predaja služieb
11 599 310€ 10 288 444€ 8 644 107€ 6 716 098€ 7 863 135€ 6 814 497€ 5 050 022€ 6 595 233€ 10 108 085€ 4 841 294€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
78 653€ 327 047€ -218 016€ 218 016€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
685€ 175 375€ 6 630€ 190 777€ 74 598€ 32 000€ 7 940€ 92 500€ 127 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
304€ 186 944€ 86 761€ 4 869€ 86 278€ 16 551€ 4 611€ 196 000€ 1 657€ 22 616€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 419 848 € 9 845 691 € 8 408 812 € 6 206 584 € 7 841 005 € 6 635 656 € 4 747 359 € 6 255 313 € 9 625 930 € 4 974 321 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
23 297€ 14 756€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
3 201 999€ 3 077 528€ 2 241 984€ 1 826 076€ 1 699 931€ 1 805 848€ 1 017 471€ 1 630 751€ 4 383 830€ 1 681 765€
14
D.
Služby
7 839 830€ 6 267 227€ 5 567 515€ 3 791 487€ 5 391 917€ 4 396 479€ 3 413 635€ 4 343 434€ 4 791 035€ 2 995 138€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
38 065 € 45 157 € 49 980 € 40 031 € 21 144 € 24 921 € 12 180 € 5 455 € 6 917 € 990 €
16
E.1.
Mzdové náklady
28 665€ 33 458€ 36 935€ 29 576€ 15 699€ 18 544€ 9 213€ 4 545€ 5 564€ 732€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
9 144€ 11 550€ 12 741€ 10 258€ 5 370€ 6 377€ 2 953€ 910€ 1 353€ 258€
19
E.4.
Sociálne náklady
256€ 149€ 304€ 197€ 75€ 14€
20
F.
Dane a poplatky
26 933€ 26 141€ 24 023€ 23 895€ 23 751€ 15 374€ 13 170€ 12 990€ 16 055€ 11 578€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
241 594€ 216 538€ 259 866€ 251 126€ 306 262€ 282 420€ 230 791€ 215 200€ 219 793€ 127 277€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
241 594€ 216 538€ 259 866€ 251 126€ 306 262€ 282 420€ 230 791€ 215 200€ 219 793€ 127 277€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
171 628€ 2 053€ 204 914€ 58 984€ 22 866€ 3 048€ 92 847€ 128 313€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
42 227€ 38 938€ 65 868€ 203 238€ 133 484€ 8 000€ -767€ 19 040€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
29 200€ 174 162€ 27 948€ 68 678€ 59 602€ 20 333€ 37 246€ 45 202€ 81 657€ 29 260€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
180 451 € 629 697 € 576 084 € 848 060 € 299 185 € 294 632 € 339 274 € 543 860 € 373 266 € 234 605 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
557 481 € 943 689 € 913 261 € 1 425 582 € 771 287 € 613 515 € 618 916 € 621 048 € 715 418 € 382 407 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
21 € 1 € 1 € 229 € 2 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 2 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
21€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
229€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
67 789 € 78 158 € 74 516 € 68 188 € 80 321 € 68 944 € 44 518 € 57 384 € 47 804 € 28 117 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
53 455 € 58 648 € 62 041 € 56 898 € 66 499 € 53 792 € 42 000 € 48 964 € 39 930 € 26 768 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
53 455€ 58 648€ 62 041€ 56 898€ 66 499€ 53 792€ 42 000€ 48 964€ 39 930€ 26 768€
52
O.
Kurzové straty
2€ 26€ 40€ 21€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
14 334€ 19 508€ 12 449€ 11 290€ 13 822€ 15 152€ 2 478€ 8 420€ 7 874€ 1 328€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-67 768 € -78 158 € -74 516 € -68 188 € -80 321 € -68 944 € -44 517 € -57 383 € -47 575 € -28 115 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
112 683 € 551 539 € 501 568 € 779 872 € 218 864 € 225 688 € 294 757 € 486 477 € 325 691 € 206 490 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
31 711 € 118 675 € 113 554 € 203 037 € 47 109 € 24 704 € 58 753 € -42 206 € 58 142 € 42 691 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
52 418€ 130 563€ 136 872€ 189 727€ 86 055€ 54 118€ 31 425€ 4 555€ 124 781€ 42 691€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-20 707€ -11 888€ -23 318€ 13 310€ -38 946€ -29 414€ 27 328€ -46 761€ -66 639€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
80 972 € 432 864 € 388 014 € 576 835 € 171 755 € 200 984 € 236 004 € 528 683 € 267 549 € 163 799 €