Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

WebSupport s. r. o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
01
I.
Tržby z predaja tovaru
62 € 12 € 10 € 65 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 € 1 884 € 13 304 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
62 € 12 € 10 € 65 € -5 € -1 884 € -13 304 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
4 656 336 € 3 973 630 € 3 595 176 € 3 048 254 € 2 591 069 € 1 765 101 € 1 380 655 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
4 656 336 € 3 973 630 € 3 595 176 € 3 048 254 € 2 591 069 € 1 765 101 € 1 380 655 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
2 637 378 € 2 295 021 € 2 152 860 € 1 764 062 € 1 794 993 € 1 372 520 € 825 697 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
173 675 € 134 967 € 133 858 € 132 052 € 176 466 € 124 415 € 104 207 €
10
B.2
Služby
2 463 703 € 2 160 054 € 2 019 002 € 1 632 010 € 1 618 527 € 1 248 105 € 721 490 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
2 019 020 € 1 678 621 € 1 442 326 € 1 284 257 € 796 071 € 390 697 € 541 654 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
899 520 € 815 755 € 639 868 € 874 991 € 597 130 € 425 902 € 383 110 €
13
C.1
Mzdové náklady
658 289 € 598 511 € 469 276 € 690 487 € 436 251 € 322 303 € 314 358 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
222 218 € 198 685 € 155 253 € 165 862 € 144 763 € 101 726 € 67 959 €
16
C.4
Sociálne náklady
19 013 € 18 559 € 15 339 € 18 642 € 16 116 € 1 873 € 793 €
17
D
Dane a poplatky
1 899 € 1 731 € 1 790 € 1 775 € 1 982 € 563 € 620 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
425 507 € 372 720 € 284 044 € 191 427 € 146 954 € 54 134 € 28 207 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
742 € 12 850 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 680 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
41 970 € 19 576 € 16 333 € 43 677 € 68 € 3 € 3 460 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
23 175 € 31 624 € 107 438 € 3 347 € 2 726 € 3 221 € 2 024 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
711 631 € 468 537 € 425 519 € 256 394 € 47 347 € -93 120 € 131 153 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
80 000 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
80 000 €
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
38
X.
Výnosové úroky
16 115 € 13 551 € 13 263 € 12 133 € 3 442 € 203 € 647 €
39
N
Nákladové úroky
2 163 € 0 € 92 € 642 € 1 221 €
40
XI.
Kurzové zisky
7 701 € 5 932 € 516 € 6 186 € 923 € 64 €
41
O
Kurzové straty
5 605 € 2 736 € 2 226 € 4 515 € 10 103 € 172 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 472 € 3 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
30 844 € 23 822 € 23 708 € 18 876 € 16 951 € 17 768 € 9 097 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 796 € -7 075 € -12 247 € -5 714 € -22 438 € -17 670 € -8 450 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
696 835 € 461 462 € 413 272 € 250 680 € 24 909 € -110 790 € 122 703 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
148 421 € 107 177 € 116 704 € 56 149 € 8 175 € 3 993 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
149 049 € 108 055 € 115 580 € 60 412 € 8 175 € 3 993 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-628 € -878 € 1 124 € -4 263 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
548 414 € 354 285 € 296 568 € 194 531 € 16 734 € -114 783 € 122 703 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
696 835 € 461 462 € 413 272 € 250 680 € 24 909 € -110 790 € 122 703 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
548 414 € 354 285 € 296 568 € 194 531 € 16 734 € -114 783 € 122 703 €