Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
189 941 € 181 950 € 176 086 € 156 178 € 143 902 € 160 252 € 241 275 € 232 668 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 090 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
1 034 €
005
A.I.2
Software
1 034€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 056 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 056€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
189 878 € 181 820 € 175 907 € 155 994 € 143 647 € 160 132 € 240 981 € 229 147 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
2 222 €
032
B.I.1
Materiál
2 222€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
45 298 € 35 909 € 22 185 € 31 707 € 32 421 € 26 597 € 56 919 € 57 384 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
45 265€ 35 267€ 21 976€ 30 727€ 30 333€ 26 597€ 49 356€ 53 621€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
33€ 642€ 209€ 980€ 2 088€ 6 683€ 2 994€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
880€ 769€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
144 580 € 145 911 € 153 722 € 124 287 € 109 004 € 133 535 € 184 062 € 171 763 €
056
B.IV.1
Peniaze
667€ 138€ 464€ 162€ 490€ 614€ 302€ 862€
057
B.IV.2
Účty v bankách
143 913€ 145 773€ 153 258€ 124 125€ 108 514€ 132 921€ 183 760€ 170 901€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
63 € 130 € 179 € 184 € 255 € 120 € 294 € 431 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
63€ 130€ 179€ 184€ 255€ 120€ 294€ 431€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
189 941 € 181 950 € 176 086 € 156 178 € 143 902 € 160 252 € 241 275 € 232 668 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
172 331 € 162 507 € 153 236 € 142 060 € 131 410 € 121 370 € 213 905 € 213 607 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 € 99 582 €
069
A.I.1
Základné imanie
99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€ 99 582€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 677 € 8 213 € 7 654 € 7 116 € 6 620 € 5 837 € 5 837 € 4 718 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 677€ 8 213€ 7 654€ 7 116€ 6 620€ 5 837€ 5 837€ 4 718€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
54 248 € 45 442 € 34 824 € 24 601 € 15 169 € 297 € 108 189 € 86 924 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
54 248€ 45 442€ 34 824€ 24 601€ 15 169€ 297€ 108 189€ 86 924€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
9 824 € 9 270 € 11 176 € 10 761 € 10 039 € 15 654 € 297 € 22 383 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
17 610 € 19 443 € 22 850 € 14 118 € 12 492 € 38 882 € 27 370 € 19 061 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 660 € 1 660 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 660€ 1 660€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
9 411 € 12 879 € 15 370 € 7 943 € 9 799 € 32 236 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
9 411€ 12 879€ 15 370€ 7 943€ 9 799€ 32 236€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 199 € 6 564 € 7 480 € 6 175 € 2 693 € 6 646 € 25 710 € 17 401 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
500€ 500€ 500€ 17 191€ 8 704€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 205€ 250€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
961€ 961€ 968€ 968€ 968€ 968€ 968€ 968€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 341€ 3 706€ 4 615€ 3 810€ 328€ 4 281€ 3 949€ 5 863€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 397€ 1 616€