Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
407 839€ 384 892€ 373 777€ 355 812€ 376 200€ 372 085€ 413 802€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
454 886 € 484 098 € 462 940 € 430 530 € 405 182 € 442 183 € 463 063 € 473 412 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
407 839€ 383 298€ 373 777€ 355 813€ 376 200€ 372 085€ 413 802€ 448 581€
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 594€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-6 453€ -3 322€ 18 533€ 4 058€ -44 672€ 24 789€ 32 520€ -25 525€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
53 500€ 102 528€ 70 630€ 70 659€ 73 654€ 45 309€ 16 741€ 50 356€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
442 257 € 471 373 € 455 835 € 422 116 € 403 311 € 436 538 € 478 095 € 472 605 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
379 796€ 408 719€ 399 880€ 379 732€ 358 673€ 401 488€ 443 942€ 439 587€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
8 488€ 6 834€ 6 590€ 5 559€ 10 046€ 5 102€ 9 757€ 5 254€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
41 899 € 30 510 € 28 440 € 22 143 € 19 861 € 16 901 € 12 185 € 12 081 €
16
E.1.
Mzdové náklady
32 217€ 24 649€ 23 785€ 18 191€ 16 613€ 13 431€ 9 876€ 9 771€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
7 147€ 5 565€ 4 462€ 3 663€ 3 157€ 3 397€ 2 256€ 2 258€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 535€ 296€ 193€ 289€ 91€ 73€ 53€ 52€
20
F.
Dane a poplatky
3 532€ 3 900€ 3 629€ 3 380€ 3 336€ 3 520€ 3 374€ 3 333€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 972€ 19 536€ 13 551€ 9 304€ 10 672€ 9 527€ 8 023€ 11 449€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 972€ 19 536€ 13 551€ 9 304€ 10 672€ 9 527€ 8 023€ 11 449€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 570€ 1 874€ 3 745€ 1 998€ 723€ 814€ 901€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
12 629 € 12 725 € 7 105 € 8 414 € 1 871 € 5 645 € -15 032 € 807 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
13 102 € -33 983 € -14 160 € -25 420 € -37 191 € -9 716 € -7 377 € -21 785 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
4 579 € 2 052 € 1 603 € 1 399 € 1 046 € 1 051 € 1 429 € 12 810 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
4 579€ 2 052€ 1 603€ 1 399€ 1 046€ 1 051€ 1 428€ 12 808€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
13 163 € 2 592 € 1 674 € 1 597 € 354 € 1 909 € 1 488 € 12 533 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
6 022€ 2 481€ 1 571€ 1 502€ 257€ 1 548€ 1 140€ 12 438€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
7 141€ 111€ 103€ 95€ 97€ 361€ 348€ 95€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-8 584 € -540 € -71 € -198 € 692 € -858 € -59 € 277 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 045 € 12 185 € 7 034 € 8 216 € 2 563 € 4 787 € -15 091 € 1 084 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 441 € 2 572 € 687 € 1 753 € 584 € 1 093 € 960 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 441€ 2 572€ 687€ 1 753€ 584€ 1 093€ 960€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 604 € 9 613 € 6 347 € 6 463 € 1 979 € 3 694 € -16 051 € 1 084 €