Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

EIP Invest, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
361 709 € 234 387 € 143 337 € 85 708 € 55 314 € 45 480 € 3 000 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
352 592€ 233 933€ 143 337€ 85 708€ 55 314€ 45 480€ 3 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
3 000€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 117€ 454€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
51 928 € 40 789 € 30 145 € 20 144 € 20 089 € 18 108 € 3 181 € 6 181 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 839€ 4 852€ 585€ 984€ 1 649€ 834€
11
C.
Služby
7 363€ 20 607€ 13 310€ 3 278€ 3 091€ 2 954€ 3 148€ 6 148€
12
D.
Osobné náklady
22 105€ 559€
13
E.
Dane a poplatky
1 439€ 1 243€ 1 237€ 880€ 880€ 881€ 33€ 33€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
14 959€ 12 437€ 13 938€ 13 938€ 13 937€ 12 438€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 223€ 1 091€ 1 075€ 1 064€ 532€ 1 001€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
309 781 € 193 598 € 113 192 € 65 564 € 35 225 € 27 372 € -3 181 € -3 181 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
340 390 € 208 474 € 129 442 € 81 446 € 50 574 € 41 692 € -3 148 € -3 148 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
459 525 € 454 465 € 67 699 € 5 € 7 € 11 € 648 € 2 100 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
459 525€ 453 754€ 67 646€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
711€ 53€ 5€ 7€ 11€ 648€ 2 100€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
2 587 € 280 € 108 € 121 € 21 € 27 € 21 € 32 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 374€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 213€ 280€ 108€ 121€ 21€ 27€ 21€ 32€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
456 938 € 454 185 € 67 591 € -116 € -14 € -16 € 627 € 2 068 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
766 719 € 647 783 € 180 783 € 65 448 € 35 211 € 27 356 € -2 554 € -1 113 €
36
P.
Daň z príjmov
65 051€ 42 219€ 23 815€ 13 707€ 7 754€ 4 926€ 960€ 2€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
701 668 € 605 564 € 156 968 € 51 741 € 27 457 € 22 430 € -3 514 € -1 115 €