Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TIPSPORT SK, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
173 389 818€ 142 775 923€ 81 937 111€ 435 044 573€ 297 354 382€ 257 579 894€ 206 386 756€ 134 160 442€ 82 819€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
173 528 876 € 142 987 190 € 82 101 853 € 435 234 394 € 297 454 308 € 257 772 303 € 206 473 491 € 134 248 641 € 65 247 169 € 53 003 718 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
594€ 249€ 249€ 432€ 360€ 633€ 648€ 588€ 990€ 624€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
1 766€ 1 386€ 1 722€ 3 466€ 3 790€ 17 317€ 18 559€ 21 024€ 22 877€ 26 686€
05
III.
Tržby z predaja služieb
173 387 458€ 142 774 289€ 54 411€ 71 210€ 62 567€ 82 503€ 94 687€ 88 406€ 58 952€ 64 119€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
63 125€ 33 525€ 24 500€ 6 480€ 22 045€ 26 002€ 4 204€ 7 159€ 11 315€ 13 538€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
75 933€ 177 741€ 82 020 971€ 435 152 806€ 297 365 546€ 257 645 848€ 206 355 393€ 134 131 464€ 65 153 035€ 52 898 751€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
84 472 086 € 66 639 362 € 46 941 120 € 427 835 401 € 291 967 587 € 253 556 315 € 206 158 873 € 132 625 543 € 63 922 903 € 51 391 035 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
240€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
448 832€ 285 449€ 336 870€ 540 450€ 582 021€ 633 319€ 759 435€ 627 990€ 664 014€ 750 657€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
35 929 779€ 26 513 266€ 15 462 231€ 11 289 246€ 8 010 278€ 7 801 217€ 7 676 743€ 6 481 254€ 6 314 881€ 4 979 998€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 519 998 € 2 184 458 € 1 983 101 € 1 904 737 € 1 705 922 € 1 568 492 € 1 511 065 € 1 495 459 € 1 581 263 € 1 521 979 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 750 569€ 1 515 072€ 1 390 224€ 1 317 402€ 1 208 337€ 1 105 176€ 1 061 975€ 1 055 537€ 1 119 502€ 1 078 169€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
623 290€ 540 127€ 483 507€ 470 092€ 427 689€ 391 896€ 374 500€ 369 068€ 391 053€ 376 460€
19
E.4.
Sociálne náklady
146 139€ 129 259€ 109 370€ 117 243€ 69 896€ 71 420€ 74 590€ 70 854€ 70 708€ 67 350€
20
F.
Dane a poplatky
40 476 259€ 33 470 316€ 27 137 030€ 26 334 577€ 17 769 965€ 15 378 150€ 12 303 417€ 7 944 450€ 3 714 448€ 3 005 168€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
394 486€ 288 819€ 219 201€ 201 685€ 202 592€ 169 443€ 155 503€ 180 981€ 196 575€ 208 685€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
394 486€ 288 819€ 219 201€ 201 685€ 202 592€ 169 443€ 155 503€ 180 981€ 196 575€ 208 685€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
20 198€ 25 101€ 4 407€ 3 913€ 1 615€ 4 368€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
74€ 4 919€ 7 291€ 5 319€ 3 614€ 10 730€ 48 370€ 29 840€ 27 824€ 13 459€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 702 658€ 3 892 135€ 1 775 198€ 387 559 387€ 263 668 094€ 227 990 557€ 183 700 427€ 115 865 569€ 51 422 043€ 40 906 721€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
89 056 790 € 76 347 828 € 35 160 733 € 7 398 993 € 5 486 721 € 4 215 988 € 314 618 € 1 623 098 € 1 324 266 € 1 612 683 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
137 011 207 € 115 977 209 € -15 742 719 € -11 754 588 € -8 525 582 € -8 334 083 € -8 322 284 € -6 999 226 € -6 896 316 € -5 639 226 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
113 047 € 3 556 € 6 702 € 12 689 € 14 509 € 8 836 € 5 635 € 22 446 € 34 483 € 38 934 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
3 998 € 9 547 € 5 889 € 8 294 € 7 301 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
3 998€ 9 547€ 5 889€ 8 294€ 7 301€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
112 938 € 3 554 € 2 700 € 3 142 € 12 710 € 2 947 € 5 635 € 22 446 € 26 179 € 28 764 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
112 938€ 3 554€ 2 700€ 3 142€ 12 710€ 2 947€ 5 635€ 22 446€ 26 179€ 28 764€
42
XII.
Kurzové zisky
109€ 2€ 4€ 1 019€ 3€ 2 869€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
780€ 7€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 772 573 € 1 530 174 € 904 488 € 466 031 € 395 167 € 391 995 € 316 476 € 214 869 € 190 797 € 134 275 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
49 422€ 5 557€ 9 461€ 14 966€ 1 739€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
21 627 € 14 463 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
21 627€ 14 463€
52
O.
Kurzové straty
5 524€ 26 067€ 36 484€ 23 566€ 14 050€ 824€ 736€ 292€ 3 512€ 3 401€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 696 000€ 1 484 087€ 868 004€ 442 465€ 371 656€ 391 171€ 300 774€ 212 838€ 187 285€ 130 874€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 659 526 € -1 526 618 € -897 786 € -453 342 € -380 658 € -383 159 € -310 841 € -192 423 € -156 314 € -95 341 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
87 397 264 € 74 821 210 € 34 262 947 € 6 945 651 € 5 106 063 € 3 832 829 € 3 777 € 1 430 675 € 1 167 952 € 1 517 342 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
18 354 555 € 15 801 152 € 7 227 900 € 1 480 025 € 1 089 904 € 810 664 € 39 292 € 311 827 € 248 729 € 392 232 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
18 456 479€ 16 071 233€ 7 272 731€ 1 537 502€ 1 096 932€ 877 873€ 51 072€ 403 133€ 248 795€ 392 194€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-101 924€ -270 081€ -44 831€ -57 477€ -7 028€ -67 209€ -11 780€ -91 306€ -66€ 38€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
69 042 709 € 59 020 058 € 27 035 047 € 5 465 626 € 4 016 159 € 3 022 165 € -35 515 € 1 118 848 € 919 223 € 1 125 110 €