Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FREEM, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
806 193 € 113 160 € 3 000 € 5 000 € 97 990 € 128 036 € 36 412 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
5 000€ 97 974€ 127 669€ 35 384€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
806 193€ 113 160€ 3 000€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
16€ 367€ 1 028€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
157 032 € 96 081 € 3 888 € 125 150 € 122 541 € 56 838 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
145€ 353€ 86 327€ 73 445€ 18 444€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 546€ 2 572€ 689€ 763€ 12 712€
11
C.
Služby
80 027€ 69 391€ 619€ 12 453€ 14 138€ 10 486€
12
D.
Osobné náklady
70 173€ 22 341€ 2 916€ 25 384€ 33 879€ 14 980€
13
E.
Dane a poplatky
54€ 517€ 100€ 119€ 19€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 232€ 1 115€ 197€ 197€ 197€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
649 161 € 17 079 € -888 € 5 000 € -27 160 € 5 495 € -20 426 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
722 620 € 41 052 € 2 028 € 5 000 € -1 495 € 39 323 € -6 258 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
32 € 9 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
9€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
32€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
161 € 751 € 166 € 394 € 2 011 € 1 679 € 492 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
590€ 2€ 257€ 529€
32
N.
Kurzové straty
10€ 12€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
161€ 161€ 164€ 137€ 1 472€ 1 667€ 492€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-161 € -751 € -134 € -394 € -2 011 € -1 670 € -492 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
649 000 € 16 328 € -1 022 € 4 606 € -29 171 € 3 825 € -20 918 €
36
P.
Daň z príjmov
134 787€ 967€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
514 213 € 16 328 € -1 022 € 3 639 € -30 131 € 2 865 € -20 918 €