Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

LEKÁREŇ POD RAČOU, spol. s r.o.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
879 543 € 1 000 002 € 712 421 € 656 229 € 556 125 € 493 476 € 476 562 € 337 452 € 288 175 € 256 463 € 201 355 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
877 622€ 999 997€ 707 034€ 653 545€ 551 778€ 490 586€ 472 592€ 333 994€ 285 785€ 254 059€ 198 793€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
3€ 2€ 2 145€ 1 515€ 3 135€ 2 870€ 3 484€ 2 488€ 2 203€ 2 029€ 1 534€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 918€ 3€ 3 242€ 1 169€ 1 212€ 20€ 486€ 970€ 187€ 375€ 1 028€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
836 611 € 961 312 € 681 272 € 622 040 € 533 766 € 477 756 € 457 983 € 344 101 € 289 698 € 261 382 € 227 060 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
747 258€ 873 712€ 601 505€ 554 952€ 457 737€ 403 348€ 397 283€ 288 165€ 244 736€ 218 023€ 170 494€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
12 777€ 13 097€ 9 752€ 8 201€ 7 207€ 8 467€ 4 661€ 4 377€ 4 012€ 3 809€ 4 843€
11
C.
Služby
24 495€ 21 121€ 18 254€ 18 003€ 18 651€ 17 721€ 18 318€ 15 794€ 14 108€ 15 429€ 18 820€
12
D.
Osobné náklady
42 933€ 42 095€ 37 991€ 32 772€ 43 318€ 43 548€ 30 387€ 30 187€ 22 218€ 22 055€ 28 212€
13
E.
Dane a poplatky
641€ 260€ 914€ 1 284€ 611€ 200€ 494€ 730€ 767€ 172€ 368€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 242€ 9 146€ 9 146€ 5 535€ 4 458€ 3 324€ 6 098€ 3 326€ 3 326€ 554€ 3 326€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 265€ 1 881€ 3 710€ 1 293€ 1 784€ 1 148€ 742€ 1 522€ 531€ 1 340€ 997€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
42 932 € 38 690 € 31 149 € 34 189 € 22 359 € 15 720 € 18 579 € -6 649 € -1 523 € -4 919 € -25 705 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
93 095 € 92 069 € 79 668 € 73 904 € 71 318 € 63 920 € 55 814 € 28 146 € 25 132 € 18 827 € 6 170 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
2 278 € 1 440 € 1 020 € 172 € 6 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
2 278€ 1 440€ 1 020€ 172€
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
6€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
5 122 € 5 232 € 6 125 € 6 295 € 5 986 € 3 768 € 2 349 € 2 439 € 2 077 € 1 764 € 2 167 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
1 925€ 2 545€ 3 540€ 3 818€ 3 976€ 1 812€ 1 240€ 1 305€ 1 171€ 1 203€ 1 701€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 197€ 2 687€ 2 585€ 2 477€ 2 010€ 1 956€ 1 109€ 1 134€ 906€ 561€ 466€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-5 122 € -5 232 € -3 847 € -6 295 € -4 546 € -2 748 € -2 349 € -2 267 € -2 077 € -1 764 € -2 161 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
37 810 € 33 458 € 27 302 € 27 894 € 17 813 € 12 972 € 16 230 € -8 916 € -3 600 € -6 683 € -27 866 €
36
P.
Daň z príjmov
8 838€ 7 918€ 6 353€ 5 970€ 2 891€ 960€ 960€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
28 972 € 25 540 € 20 949 € 21 924 € 14 922 € 12 012 € 15 270 € -9 876 € -4 560 € -7 643 € -27 866 €