Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
3 223 092 € 2 432 571 € 1 514 712 € 925 267 € 559 904 € 332 540 € 228 541 € 152 078 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
1 340 532 € 1 405 700 € 591 544 € 75 123 € 58 834 € 46 650 € 82 685 € 84 154 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
4 738 € 1 118 € 6 675 € 15 563 € 8 726 € 3 705 € 6 345 € 3 950 €
005
A.I.2
Software
4 738€ 1 118€ 6 675€ 15 563€ 8 726€ 3 705€ 6 345€ 3 950€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
1 335 794 € 1 404 582 € 584 869 € 59 560 € 50 108 € 42 945 € 76 340 € 80 204 €
013
A.II.2
Stavby
998 532€ 1 047 949€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
335 717€ 356 633€ 80 072€ 59 560€ 50 108€ 42 945€ 76 340€ 80 204€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 545€ 504 797€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 876 513 € 1 018 496 € 919 826 € 848 147 € 498 714 € 285 557 € 143 275 € 66 386 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
55 750 € 34 674 € 132 396 € 584 € 1 604 € 42 647 € 24 911 € 2 043 €
032
B.I.1
Materiál
55 750€ 34 674€ 132 396€ 584€ 1 604€ 42 647€ 720€ 2 043€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
24 191€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
1 980 € 1 404 € 671 €
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 980€ 1 404€ 671€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 631 561 € 918 312 € 626 205 € 460 228 € 243 341 € 226 783 € 107 965 € 45 304 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
731 607€ 175 889€ 595 563€ 258 008€ 243 341€ 226 783€ 106 993€ 45 731€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
678 473€ 671 974€ 192 966€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
18 515€ 17 834€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
69 831€ 51 934€ 12 874€ 8 797€ 1 791€ 154€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
151 650€ -66€ 457€ -819€ -581€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
187 222 € 64 106 € 160 554 € 387 335 € 253 769 € 16 127 € 10 399 € 19 039 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 158€ 3 046€ 2 427€ 584€ 5 969€ 4 040€ 10 399€ 1 138€
057
B.IV.2
Účty v bankách
184 064€ 61 060€ 158 127€ 386 751€ 247 800€ 12 087€ 17 901€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 047 € 8 375 € 3 342 € 1 997 € 2 356 € 333 € 2 581 € 1 538 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 047€ 8 375€ 3 342€ 1 997€ 2 356€ 333€ 2 581€ 1 538€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
3 223 092 € 2 432 571 € 1 514 712 € 925 267 € 559 904 € 332 540 € 228 541 € 152 078 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
826 700 € 377 092 € 298 676 € 152 882 € 47 816 € 37 892 € 16 103 € 8 410 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 663 € 663 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 663€ 663€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
369 789 € 291 373 € 145 579 € -32 340 € -32 340 € -32 240 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
402 129€ 323 713€ 177 919€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-32 340€ -32 340€ -32 340€ -32 340€ -32 340€ -32 240€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
449 608 € 78 416 € 145 794 € 177 919 € 72 853 € 62 829 € 8 801 € 1 108 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 396 392 € 2 055 479 € 1 216 036 € 772 385 € 511 694 € 294 524 € 212 294 € 143 493 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
23 414 € 27 007 € 21 473 € 14 022 € 9 833 € 6 696 € 7 734 € 6 137 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
21 114€ 24 707€ 19 173€ 14 022€ 9 833€ 6 696€ 7 734€ 6 137€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 300€ 2 300€ 2 300€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
115 940 € 135 950 € 1 419 € 2 563 € 7 971 € 316 € 12 949 € 8 907 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 768€ 986€ 1 419€ 1 543€ 779€ 316€ 24€ 23€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
114 172€ 134 964€ 1 020€ 7 192€ 12 925€ 8 884€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 468 286 € 668 122 € 656 826 € 748 629 € 465 206 € 245 512 € 188 361 € 128 449 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 263 763€ 574 943€ 609 811€ 569 949€ 274 067€ 165 658€ 124 063€ 48 255€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 119€ 1 113€ 1 100€ 100 000€ 83 183€ 25 354€ 11 930€ 10 818€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
26 895€ 29 623€ 20 394€ 18 700€ 13 756€ 9 952€ 9 335€ 7 465€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
16 476€ 15 820€ 13 051€ 11 327€ 7 946€ 6 507€ 5 570€ 4 278€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
109 844€ 5 887€ 11 227€ 36 886€ 69 582€ 16 337€ 4 056€ 5 761€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
50 189€ 40 736€ 1 243€ 11 767€ 16 672€ 21 704€ 33 407€ 51 872€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
13 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
788 752 € 1 211 400 € 536 318 € 7 171 € 28 684 € 42 000 € 3 250 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
600 000€ 712 500€ 461 318€ 7 171€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
188 752€ 498 900€ 75 000€ 7 171€ 21 513€ 42 000€ 3 250€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
394 € 124 € 144 € 175 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
394€ 124€ 144€ 175€