Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AV Systémy, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
17 038€ 2 426€ 850€ 10 616€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
11 257€ 2 216€ 850€ 10 766€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 781 € 210 € 0 € -150 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 689 505 € 4 806 399 € 3 913 333 € 4 284 375 € 1 926 778 € 1 098 943 € 896 077 € 643 592 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 662 779€ 4 804 014€ 3 913 333€ 4 284 375€ 1 926 778€ 1 123 134€ 871 886€ 643 592€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-24 191€ 24 191€
07
II.3
Aktivácia
26 726€ 2 385€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
6 291 869 € 4 061 048 € 3 239 333 € 3 631 767 € 1 515 264 € 792 196 € 651 761 € 445 996 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 904 835€ 1 595 354€ 1 387 628€ 1 249 170€ 623 245€ 554 820€ 505 058€ 358 605€
10
B.2
Služby
4 387 034€ 2 465 694€ 1 851 705€ 2 382 597€ 892 019€ 237 376€ 146 703€ 87 391€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 403 417 € 745 351 € 674 210 € 652 608 € 411 364 € 306 747 € 244 316 € 197 596 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
641 696 € 548 087 € 439 208 € 376 016 € 273 963 € 186 490 € 181 798 € 154 356 €
13
C.1
Mzdové náklady
449 431€ 391 931€ 314 479€ 267 651€ 194 225€ 139 781€ 132 078€ 114 788€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
154 492€ 131 249€ 108 278€ 92 735€ 66 103€ 38 894€ 44 246€ 35 715€
16
C.4
Sociálne náklady
37 773€ 24 907€ 16 451€ 15 630€ 13 635€ 7 815€ 5 474€ 3 853€
17
D
Dane a poplatky
6 837€ 3 037€ 2 362€ 2 082€ 1 662€ 1 204€ 1 373€ 837€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
146 350€ 61 981€ 33 721€ 33 518€ 33 450€ 40 532€ 40 274€ 32 918€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
16 255€ 9 027€ 276€ 700€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
491€ 234€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
235€ 797€ 10€ 1 542€ 1 882€ 1 828€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
9 642€ 5 356€ 5 543€ 1 623€ 762€ 224€ 3 713€ 2 107€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
615 382 € 136 223 € 193 386 € 240 953 € 103 409 € 80 825 € 17 158 € 7 378 €
38
X.
Výnosové úroky
1 650€ 680€ 856€ 157€ 8€ 11€ 3€ 3€
39
N
Nákladové úroky
33 670€ 29 365€ 2 454€ 2 400€ 4 083€ 2 983€ 5 380€ 5 658€
40
XI.
Kurzové zisky
9€ -15€
41
O
Kurzové straty
2€ 10€ 3€ 3€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 135€ 2 981€ 5 895€ 4 595€ 3 170€ 3 194€ 105€ 289€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-35 146 € -31 666 € -7 493 € -6 838 € -7 247 € -6 176 € -5 500 € -5 947 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
580 236 € 104 557 € 185 893 € 234 115 € 96 162 € 74 649 € 11 658 € 1 431 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
130 628 € 26 141 € 40 099 € 56 196 € 23 309 € 11 820 € 2 857 € 323 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
131 204€ 26 874€ 40 770€ 56 196€ 23 309€ 11 820€ 2 857€ 323€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-576€ -733€ -671€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
449 608 € 78 416 € 145 794 € 177 919 € 72 853 € 62 829 € 8 801 € 1 108 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
580 236 € 104 557 € 185 893 € 234 115 € 96 162 € 74 649 € 11 658 € 1 431 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
449 608 € 78 416 € 145 794 € 177 919 € 72 853 € 62 829 € 8 801 € 1 108 €