Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
809 076 € 949 267 € 469 855 € 376 463 € 318 942 € 244 172 € 357 660 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
809 076€ 949 267€ 469 855€ 376 463€ 318 942€ 244 172€ 357 660€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
666 856 € 838 176 € 369 595 € 231 891 € 238 913 € 161 898 € 235 132 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
183 234€ 223 606€ 107 211€ 122 447€ 62 446€ 72 030€ 84 918€
10
B.2
Služby
483 622€ 614 570€ 262 384€ 109 444€ 176 467€ 89 868€ 150 214€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
142 220 € 111 091 € 100 260 € 144 572 € 80 029 € 82 274 € 122 528 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
71 282 € 67 917 € 69 300 € 74 592 € 84 762 € 78 148 € 72 783 €
13
C.1
Mzdové náklady
50 902€ 48 493€ 50 036€ 53 331€ 60 929€ 56 397€ 51 799€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
17 458€ 16 704€ 17 098€ 18 216€ 21 020€ 19 425€ 17 816€
16
C.4
Sociálne náklady
2 922€ 2 720€ 2 166€ 3 045€ 2 813€ 2 326€ 3 168€
17
D
Dane a poplatky
1 524€ 2 027€ 2 065€ 1 982€ 3 555€ 1 903€ 2 863€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 426€ 12 128€ 9 271€ 13 186€ 8 483€ 15 203€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
15 000€ 18 333€ 3 599€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
4 633€ 1 394€ 16 427€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
6 350€ 15 156€ 17 543€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
96€ 669€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
538€ 7 388€ 15 259€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
63 467 € 27 625 € 19 624 € 15 937 € 2 231 € 2 223 € 2 476 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 3€ 4€ 4€
39
N
Nákladové úroky
95€ 229€ 680€ 1 257€ 557€ 624€ 1 064€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 035€ 1 035€ 1 035€ 1 035€ 1 035€ 1 035€ 1 035€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 130 € -1 264 € -1 714 € -2 291 € -1 589 € -1 655 € -2 095 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
62 337 € 26 361 € 17 910 € 13 646 € 642 € 568 € 381 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
13 091 € 5 536 € 3 761 € 3 156 € 141 € 125 € 88 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
13 091€ 5 536€ 3 761€ 3 156€ 141€ 125€ 88€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
49 246 € 20 825 € 14 149 € 10 490 € 501 € 443 € 293 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
62 337 € 26 361 € 17 910 € 13 646 € 642 € 568 € 381 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
49 246 € 20 825 € 14 149 € 10 490 € 501 € 443 € 293 €