Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
82 061€ 86 504€ 77 971€ 97 015€ 104 769€ 104 954€ 102 018€ 106 483€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
38 475€ 41 454€ 37 250€ 44 700€ 53 645€ 50 269€ 46 576€ 51 505€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
43 586 € 45 050 € 40 721 € 52 315 € 51 124 € 54 685 € 55 442 € 54 978 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
174 934 € 184 799 € 155 390 € 131 382 € 123 768 € 118 590 € 119 792 € 113 334 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
174 934€ 184 799€ 155 390€ 131 382€ 123 768€ 118 590€ 119 792€ 113 334€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
95 504 € 130 533 € 162 951 € 166 351 € 79 411 € 81 815 € 67 252 € 93 731 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
30 311€ 38 260€ 25 171€ 29 030€ 25 151€ 23 193€ 21 984€ 35 678€
10
B.2
Služby
65 193€ 92 273€ 137 780€ 137 321€ 54 260€ 58 622€ 45 268€ 58 053€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
123 016 € 99 316 € 33 160 € 17 346 € 95 481 € 91 460 € 107 982 € 74 581 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
263 188 € 240 965 € 207 845 € 206 902 € 155 226 € 142 493 € 138 316 € 147 840 €
13
C.1
Mzdové náklady
166 385€ 171 442€ 146 796€ 145 368€ 110 536€ 101 529€ 97 220€ 107 588€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
22 501€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
63 676€ 58 213€ 50 207€ 49 465€ 38 040€ 35 365€ 34 301€ 33 842€
16
C.4
Sociálne náklady
10 626€ 11 310€ 10 842€ 12 069€ 6 650€ 5 599€ 6 795€ 6 410€
17
D
Dane a poplatky
1 142€ 1 032€ 1 035€ 1 207€ 1 042€ 1 121€ 1 034€ 1 427€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
13 434€ 12 011€ 3 535€ 1 395€ 1 045€ 4 230€ 5 910€ 19 366€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
320€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 958€ -556€ 7 194€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
193 656€ 190 317€ 184 040€ 165 561€ 85 563€ 68 871€ 69 520€ 30 581€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
11 041€ 3 703€ 2 946€ 2 768€ 2 135€ 6 005€ 3 837€ 2 742€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
22 909 € 31 922 € 1 839 € -28 809 € 14 402 € 6 482 € 28 725 € -66 213 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 3€ 2€ 1€ 5€
39
N
Nákladové úroky
174€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
153€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
604€ 528€ 656€ 735€ 884€ 811€ 773€ 774€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-604 € -528 € -656 € -581 € -881 € -809 € -772 € -943 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
22 305 € 31 394 € 1 183 € -29 390 € 13 521 € 5 673 € 27 953 € -67 156 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 092 € 1 767 € 960 € 960 € 960 € 960 € 1 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 092€ 1 767€ 960€ 960€ 960€ 960€ 1€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
18 213 € 29 627 € 223 € -30 350 € 12 561 € 4 713 € 27 953 € -67 157 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
679€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-679 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-679 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
22 305 € 31 394 € 1 183 € -29 390 € 13 521 € 5 673 € 27 953 € -67 835 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
18 213 € 29 627 € 223 € -30 350 € 12 561 € 4 713 € 27 953 € -67 836 €