Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
7 238 123€ 4 048 214€ 6 216 219€ 3 701 861€ 6 683 350€ 3 762 123€ 4 186 397€ 5 754 866€ 5 807 127€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 358 774€ 3 027 915€ 5 114 044€ 2 765 456€ 4 829 901€ 2 721 660€ 3 249 447€ 3 887 189€ 4 093 215€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
1 879 349 € 1 020 299 € 1 102 175 € 936 405 € 1 853 449 € 1 040 463 € 936 950 € 1 867 677 € 1 713 912 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
917 319 € 828 380 € 970 896 € 1 054 359 € 835 724 € 639 168 € 573 966 € 511 579 € 603 132 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
917 319€ 828 380€ 970 896€ 1 054 359€ 835 724€ 639 168€ 573 966€ 511 579€ 603 132€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 131 106 € 887 641 € 945 531 € 829 551 € 663 566 € 711 552 € 591 541 € 793 243 € 952 161 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
132 126€ 125 401€ 138 671€ 151 765€ 126 963€ 122 456€ 142 422€ 154 268€ 138 224€
10
B.2
Služby
998 980€ 762 240€ 806 860€ 677 786€ 536 603€ 589 096€ 449 119€ 638 975€ 813 937€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 665 562 € 961 038 € 1 127 540 € 1 161 213 € 2 025 607 € 968 079 € 919 375 € 1 586 013 € 1 364 883 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
838 103 € 718 918 € 716 096 € 838 797 € 993 578 € 542 719 € 631 229 € 763 556 € 632 893 €
13
C.1
Mzdové náklady
625 712€ 529 272€ 525 592€ 634 759€ 809 278€ 392 318€ 466 564€ 608 291€ 480 916€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
197 056€ 175 591€ 177 572€ 189 429€ 170 053€ 135 884€ 149 503€ 140 437€ 139 396€
16
C.4
Sociálne náklady
15 335€ 14 055€ 12 932€ 14 609€ 14 247€ 14 517€ 15 162€ 14 828€ 12 581€
17
D
Dane a poplatky
10 250€ 8 912€ 10 787€ 10 928€ 6 936€ 5 765€ 5 680€ 7 611€ 4 318€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
148 562€ 139 241€ 135 374€ 162 670€ 116 810€ 123 294€ 142 018€ 139 503€ 161 522€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 000€ 5 502€ 19 302€ 7 443€ 14 293€ 4 167€ 17 833€ 23 100€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 361€ 15 906€ 335€ 2 627€ 16 693€ 14 935€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 002€ 5 869€ 6 718€ 233€ -7 075€ 8 614€ 65 231€ -234€ -174 828€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 179€ 43 404€ 1 795 180€ 42 054€ 565 410€ 680 937€ 11 959€ 30 521€ 173 209€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 990€ 38 663€ 1 791 575€ 31 052€ 597 555€ 750 025€ 31 947€ 36 063€ 42 052€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
660 834 € 92 839 € 266 311 € 162 983 € 890 321 € 230 265 € 59 396 € 671 175 € 880 300 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
8 400€ 9 139€ 681 571€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
8 398€ 13 279€ 9 139€ 8 307€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 316 € 36 951 € 503 011 € 613 308 € 144 389 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
613 308€ 144 389€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 316€ 36 951€ 503 011€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
34 256€ 20 554€ 13 702€
38
X.
Výnosové úroky
1 217€ 3 853€ 770€ 4 285€ 10 980€ 3 433€ 7 692€ 12 517€
39
N
Nákladové úroky
179€ 2 787€ 4 371€ 12€ 0€ 1 880€ 284€ 168€ 539€
40
XI.
Kurzové zisky
29€ 16€ 601€ 2 142€ 4 159€ 3 710€ 909€ 2 452€ 6 275€
41
O
Kurzové straty
2€ 319€ 4 112€ 972€ 238€ 2 764€ 1 674€ 10 858€ 1 731€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 745€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 190€ 10 096€ 10 955€ 11 591€ 9 598€ 6 141€ 5 335€ 4 104€ 7 465€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-42 381 € -25 824 € -32 539 € 27 288 € 488 340 € 3 905 € -2 951 € 1 281 586 € 153 446 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
618 453 € 67 015 € 233 772 € 190 271 € 1 378 661 € 234 170 € 56 445 € 1 952 761 € 1 033 746 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
141 770 € 19 722 € 44 739 € 28 068 € 200 327 € 63 575 € 8 170 € 232 256 € 196 270 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
207 933€ 45 218€ 60 899€ 30 027€ 203 198€ 68 412€ 3 002€ 286 713€ 174 242€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-66 163€ -25 496€ -16 160€ -1 959€ -2 871€ -4 837€ 5 168€ -54 457€ 22 028€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
476 683 € 47 293 € 189 033 € 162 203 € 1 178 334 € 170 595 € 48 275 € 1 720 505 € 837 476 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
1 876€
53
T
Mimoriadne náklady
1 909€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
-33 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
-8 €
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
-8€
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
-25 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
618 453 € 67 015 € 233 772 € 190 271 € 1 378 661 € 234 170 € 56 412 € 1 952 761 € 1 033 746 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
476 683 € 47 293 € 189 033 € 162 203 € 1 178 334 € 170 595 € 48 250 € 1 720 505 € 837 476 €