Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
222 906 € 230 255 € 121 783 € 164 883 € 152 882 € 136 091 € 169 134 € 155 426 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 354 € 10 773 € 23 298 € 40 430 € 57 564 € 22 273 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
3 354 € 10 773 € 23 298 € 40 430 € 57 564 € 22 273 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 354€ 10 773€ 23 298€ 40 430€ 57 564€ 22 273€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
219 552 € 230 255 € 121 783 € 154 110 € 129 584 € 95 661 € 110 919 € 132 534 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
64 124 € 14 568 € 16 307 € 14 391 € 12 333 € 9 192 € 16 364 € 9 212 €
032
B.I.1
Materiál
9 634€ 6 585€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
6 730€
034
B.I.3
Výrobky
2 627€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
41 121 € 76 186 € 21 699 € 50 744 € 16 241 € 19 747 € 24 704 € 71 536 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
41 103€ 76 174€ 21 699€ 39 056€ 15 052€ 17 992€ 9 728€ 71 536€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
18€ 12€ 11 632€ 825€ 1 429€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 976€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
56€ 364€ 326€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
114 307 € 139 501 € 83 777 € 88 975 € 101 010 € 66 722 € 69 851 € 51 786 €
056
B.IV.1
Peniaze
114 307€ 139 501€ 83 777€ 88 975€ 101 010€ 66 722€ 4 293€ 3 650€
057
B.IV.2
Účty v bankách
65 558€ 48 136€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
651 € 619 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
651€ 619€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
222 906 € 230 255 € 121 783 € 164 883 € 152 882 € 136 091 € 169 134 € 155 426 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
116 372 € 96 397 € 99 594 € 111 924 € 117 895 € 105 495 € 109 166 € 108 743 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 857 € 6 857 € 6 857 € 6 857 € 5 937 € 5 937 € 5 715 € 5 715 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 715€ 5 715€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
82 097 € 82 097 € 88 427 € 99 898 € 86 918 € 96 490 € 92 387 € 101 095 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
92 387€ 101 095€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
20 778 € 803 € -2 330 € -1 471 € 18 400 € -3 572 € 4 424 € -4 707 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
106 534 € 133 858 € 22 189 € 52 959 € 34 987 € 30 596 € 59 968 € 46 683 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
7 681 € 4 503 € 3 168 € 2 102 € 2 006 € 2 898 € 3 546 € 2 748 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
7 681€ 4 503€ 3 168€ 2 102€ 2 006€ 2 898€ 3 546€ 2 748€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 348 € 261 € 977 € 1 560 € 946 € 1 023 € 1 019 € 519 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 019€ 519€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
97 505 € 129 094 € 18 044 € 49 297 € 32 035 € 26 675 € 55 403 € 43 416 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
61 138€ 51 299€ 1 111€ 34 913€ 11 599€ 14 612€ 32 852€ 31 339€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
10 000€ 50 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
21 406€ 14 232€ 12 944€ 14 080€ 16 503€ 9 759€ 13 192€ 7 462€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 138€ 3 953€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
4 961€ 13 563€ 3 989€ 304€ 3 933€ 2 304€ 1 221€ 662€