Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REMESLÁ BELÁ, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
452€ 317€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
452 € 317 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
628 052 € 485 170 € 519 020 € 653 925 € 365 143 € 344 688 € 555 131 € 412 421 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
616 162€ 484 277€ 518 215€ 652 325€ 362 643€ 346 963€ 551 028€ 417 126€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
11 890€ 893€ 805€ 1 600€ 2 500€ -2 275€ 4 103€ -4 705€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
388 792 € 301 385 € 316 392 € 458 183 € 225 225 € 211 234 € 330 246 € 280 370 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
247 746€ 207 484€ 186 787€ 274 078€ 192 590€ 190 136€ 268 905€ 213 146€
10
B.2
Služby
141 046€ 93 901€ 129 605€ 184 105€ 32 635€ 21 098€ 61 341€ 67 224€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
239 260 € 183 785 € 202 628 € 195 742 € 139 918 € 133 906 € 224 885 € 132 368 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
213 803 € 180 595 € 189 222 € 186 744 € 102 633 € 119 698 € 206 122 € 127 317 €
13
C.1
Mzdové náklady
144 592€ 90 353€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
50 857€ 30 503€
16
C.4
Sociálne náklady
10 673€ 6 461€
17
D
Dane a poplatky
2 014€ 1 392€ 1 464€ 1 319€ 1 858€ 1 642€ 2 515€ 1 828€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
380€ 10 773€ 12 524€ 17 132€ 17 134€ 9 016€ 7 277€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 987€ 645€ 550€ 7 560€ 5 107€ 779€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
317€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 603€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 137€ 3 346€ 2 866€ 88€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
73€ 4€ 50€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
24 977 € 2 444 € 1 719 € 2 715 € 23 535 € -1 272 € 5 495 € -3 504 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 4€ 4€ 7€ 36€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
17€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 336€ 1 598€ 1 169€ 1 279€ 1 360€ 1 343€ 1 079€ 1 232€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-1 319 € -1 598 € -1 169 € -1 276 € -1 356 € -1 339 € -1 071 € -1 196 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
23 658 € 846 € 550 € 1 439 € 22 179 € -2 611 € 4 424 € -4 700 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 43 € 2 880 € 2 910 € 3 779 € 961 € 7 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 43€ 2 880€ 2 910€ 3 779€ 961€ 7€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
20 778 € 803 € -2 330 € -1 471 € 18 400 € -3 572 € 4 424 € -4 707 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
23 658 € 846 € 550 € 1 439 € 22 179 € -2 611 € 4 424 € -4 700 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
20 778 € 803 € -2 330 € -1 471 € 18 400 € -3 572 € 4 424 € -4 707 €