Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, a.s. [zrušená]

Údaje z Obchodného registra spoločnosti CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, a.s. [zrušená]

 • Názov CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, a.s. [zrušená]
 • IČO 36456624
 • DIČ 2021416122
 • Sídlo Jasenovská 2468/34, 066 81 Humenné
 • Dátum vzniku 31. júla 1998, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10081/P
 • Základné imanie Podľa účtovnej závierky: -10 025 090 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Výmaz
 • Dátum výmazu 21.januára 2020
 • Dôvod výmazu ex offo výmaz: uznesením č.k.3K/223/1999-300 zo dňa 25.11.2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 4.1.2020
Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
výroba, opravy lekárskych prístrojov a nástrojov a zdravotníckych potrieb 28.7.1998
konštrukčné práce a technologické práce na výrobu strojárenských zariadení, strojov a prístrojov 28.7.1998
výroba strojárenských zariadení, strojov a prístrojov 28.7.1998
povrchová úprava kovových, plastových a drevených materiálov a výrobkov galvanickým pokovovaním a lakovaním 28.7.1998
výroba, nákup a predaj kovových výrobkov, výrobkov z dreva a plastov 28.7.1998
obchodná činnosť - nákup a predaj priemyselného a spotrebného tovaru, surovín pre priemyselné využitie /mimo potravinárskych/, zdravotníckeho materiálu, zdravotníckych zariadení a zdravotníckych výrobkov 28.7.1998
sprostredkovanie obchodu a služieb 28.7.1998
vedenie účtovníctva, ekonomické poradenstvo 28.7.1998
prenájom motorových vozidiel 28.7.1998
prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov, ak sa popri prenájme poskytujú aj iné než základné služby spojené s prenájmom 28.7.1998
skladovanie 28.7.1998
distribúcia technických plynov 28.7.1998
veľkoobchod - technické plyny 28.7.1998
poradenstvo a školiaca činnosť na obsluhu a servis vlastných výrobkov 28.7.1998
Iné právne skutočnosti
1. Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľov vo forme notárskej zápisnice zo dňa 15.7.1998, č. N 474/98, Nz 473/98, spísanej JUDr. Danielou Šikutovou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb. Spoločnosť preberá majetok, práva a záväzky spoločnosti CHIRANA-PREMA HUMENNÉ, s.r.o. so sídlom v Humennom, Jasenovská 2468/34, IČO: 36 448 133, zrušenej bez likvidácie premenou na Akciovú spoločnosť.
2. Uznesenie Krajského súdu Košice č.k. 3 K 223/99-5 zo dňa 20.9.1999 o vyhlásení konkurzu na majetok dlžníka: CHIRANA -PREMA HUMENNÉ, a.s., so sídlom Humenné, Jasenovská 2468/34, IČO: 36 456 624 podľa zák.č. 328/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.
Správca konkurznej podstaty: JUDr. Michal Roháč, advokát, Humenné, Šmidkeho 65.
3. Na základe uznesenia Krajského súdu Košice č.k. 3K/223/99-134 zo dňa 13.12.2005 o zmene správcu konkurznej podstaty zanikla funkcia správcu konkurznej podstaty JUDr. Michalovi Roháčovi, Šmidkeho 65, Humenné.