Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 812 875 € 1 699 150 € 1 248 906 € 950 186 € 1 529 077 € 564 213 € 1 142 209 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 842 589€ 1 690 290€ 1 228 052€ 950 186€ 1 585 262€ 509 514€ 1 163 488€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-29 714€ 8 860€ 20 854€ -56 185€ 54 699€ -21 279€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 499 916 € 1 435 455 € 1 026 975 € 843 144 € 1 374 677 € 394 119 € 941 066 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
754 659€ 529 290€ 410 734€ 330 470€ 376 567€ 208 741€ 394 124€
10
B.2
Služby
745 257€ 906 165€ 616 241€ 512 674€ 998 110€ 185 378€ 546 942€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
312 959 € 263 695 € 221 931 € 107 042 € 154 400 € 170 094 € 201 143 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
238 826 € 233 042 € 209 744 € 184 951 € 119 037 € 129 294 € 170 728 €
13
C.1
Mzdové náklady
172 078€ 171 575€ 156 129€ 133 391€ 86 577€ 93 745€ 122 737€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
60 307€ 54 857€ 49 136€ 46 854€ 29 972€ 32 828€ 42 923€
16
C.4
Sociálne náklady
6 441€ 6 610€ 4 479€ 4 706€ 2 488€ 2 721€ 5 068€
17
D
Dane a poplatky
3 728€ 4 148€ 4 884€ 7 476€ 6 026€ 604€ 5 236€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 309€ 15 445€ 15 490€ 7 142€ 13 589€ 15 806€ 21 434€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
602€ 9 151€ 20 926€ 375 011€ 8 558€ 7 540€ 18 176€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 583€ 249 950€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
1 349€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6 506€ 130€ 2 344€ 12 882€ 1 702€ 4€ 836€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 670€ 12 869€ 6 169€ 8 038€ 6 448€ 19 905€ 12 459€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
48 602 € 7 472 € 8 914 € 37 378 € 19 560 € 12 029 € 10 298 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
2 559€ 1 794€ 1 799€ 2 207€ 2 513€ 4 628€ 4 658€
40
XI.
Kurzové zisky
83€ 71€ 202€ 21€
41
O
Kurzové straty
148€ 17€ 30€ 587€ 339€ 2 461€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 756€ 1 522€ 1 541€ 1 409€ 2 158€ 2 029€ 1 884€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-4 380 € -3 245 € -3 357 € -3 645 € -5 055 € -6 996 € -8 981 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
44 222 € 4 227 € 5 557 € 33 733 € 14 505 € 5 033 € 1 317 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 867 € 1 762 € 3 042 € 9 881 € 7 644 € 4 357 € 239 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 867€ 1 762€ 3 042€ 9 881€ 7 644€ 4 357€ 239€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
33 355 € 2 465 € 2 515 € 23 852 € 6 861 € 676 € 1 078 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
44 222 € 4 227 € 5 557 € 33 733 € 14 505 € 5 033 € 1 317 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
33 355 € 2 465 € 2 515 € 23 852 € 6 861 € 676 € 1 078 €