Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
984 396 € 809 552 € 786 421 € 648 557 € 368 758 € 366 324 € 340 402 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
733 319 € 363 793 € 118 709 € 81 249 € 71 386 € 105 436 € 131 922 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
733 319 € 363 793 € 118 709 € 81 249 € 71 386 € 105 436 € 131 922 €
012
A.II.1
Pozemky
20 863€ 12 993€ 10 316€
013
A.II.2
Stavby
217 234€ 229 541€ 26 217€ 4 627€ 5 287€ 5 947€ 6 674€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
52 674€ 78 369€ 32 766€ 34 997€ 14 513€ 30 501€ 50 618€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
36 603€ 28 091€ 27 590€ 37 385€ 50 753€ 68 988€ 74 630€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
5 012€ 3 522€ 3 881€ 4 240€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
400 933€ 11 277€ 17 939€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
833€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
251 077 € 445 759 € 667 647 € 559 273 € 289 337 € 260 888 € 206 704 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
213 308 € 163 289 € 157 551 € 119 561 € 148 451 € 126 675 € 124 722 €
032
B.I.1
Materiál
49 151€ 18 690€ 48 822€ 29€ 9 899€ 1 487€ 1 367€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
21 530€ 14 365€ 3 942€ 5 485€
034
B.I.3
Výrobky
73 820€ 51 477€ 62 013€ 62 513€ 58 589€ 40 427€ 44 415€
035
B.I.4
Zvieratá
68 807€ 78 757€ 46 716€ 57 019€ 76 021€ 84 761€ 73 455€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
36 695 € 267 954 € 419 027 € 337 781 € 50 978 € 45 565 € 51 516 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
19 726€ 33 626€ 29 689€ 31 492€ 38 520€ 43 375€ 49 326€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
150 000€ 200 000€ 300 000€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
14 779€ 82 138€ 187 148€ 4 099€ 10 268€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€ 2 190€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 074 € 14 516 € 91 069 € 101 931 € 89 908 € 88 648 € 30 466 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 074€ 3 343€ 1 499€ 10 903€ 2 323€ 1 155€ 2 136€
057
B.IV.2
Účty v bankách
11 173€ 89 570€ 91 028€ 87 585€ 87 493€ 28 330€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
65 € 8 035 € 8 035 € 1 776 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
65€ 8 035€ 8 035€ 1 776€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
984 396 € 809 552 € 786 421 € 648 557 € 368 758 € 366 324 € 340 402 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
99 713 € 149 961 € 270 561 € 281 513 € 249 875 € 282 419 € 230 680 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
797 € 797 € 797 € 797 € 797 € 797 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
797€ 797€ 797€ 797€ 797€ 797€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
142 525 € 263 125 € 274 077 € 242 440 € 224 983 € 223 243 € 219 380 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
142 525€ 263 125€ 274 077€ 242 440€ 224 983€ 223 243€ 219 380€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-50 248 € -120 600 € -10 952 € 31 637 € 17 456 € 51 740 € 4 661 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
811 176 € 580 480 € 515 860 € 367 044 € 118 883 € 83 905 € 109 722 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
11 993 € 17 363 € 18 401 € 16 420 € 19 883 € 14 430 € 14 791 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
11 993€ 17 363€ 18 401€ 16 420€ 19 883€ 14 430€ 14 791€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
162 002 € 29 451 € 7 443 € 11 140 € 107 € 100 € 26 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
244€ 25€ 54€ 95€ 107€ 100€ 26€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
161 758€ 29 426€ 7 389€ 11 045€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
224 345 € 118 201 € 58 090 € 53 298 € 98 893 € 69 375 € 94 905 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
146 728€ 95 227€ 36 304€ 30 325€ 18 064€ 27 634€ 68 086€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
56 200€ 50 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
12 257€ 12 995€ 12 618€ 10 719€ 17 288€ 15 352€ 11 253€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
7 038€ 8 006€ 7 434€ 6 197€ 10 846€ 9 676€ 6 865€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 013€ 1 973€ 1 734€ 5 012€ 2 695€ 16 713€ 8 701€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
109€ 1 045€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
4 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
412 836 € 415 465 € 427 926 € 286 186 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
267 816€ 330 542€ 242 874€ 286 186€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
145 020€ 84 923€ 185 052€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
73 507 € 79 111 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
73 507€ 79 111€