Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnovýroba KRÁSNA LÚKA, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
468 096 € 446 170 € 533 597 € 600 106 € 587 973 € 582 136 € 514 992 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
420 253€ 398 543€ 527 090€ 599 601€ 553 791€ 550 447€ 479 652€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
19 558€ 28 680€ -10 559€ -19 023€ 13 365€ 1 832€ -16 937€
07
II.3
Aktivácia
28 285€ 18 947€ 17 066€ 19 528€ 20 817€ 29 857€ 52 277€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
460 113 € 488 032 € 498 305 € 475 332 € 482 819 € 456 987 € 446 492 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
302 926€ 301 985€ 313 172€ 354 289€ 371 583€ 369 545€ 349 607€
10
B.2
Služby
157 187€ 186 047€ 185 133€ 121 043€ 111 236€ 87 442€ 96 885€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
7 983 € -41 862 € 35 292 € 124 774 € 105 154 € 125 149 € 68 500 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
243 043 € 258 798 € 263 687 € 291 194 € 296 454 € 266 274 € 241 980 €
13
C.1
Mzdové náklady
171 230€ 184 859€ 187 999€ 206 498€ 210 616€ 188 835€ 171 749€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
57 540€ 61 974€ 63 187€ 67 490€ 73 081€ 65 578€ 58 737€
16
C.4
Sociálne náklady
14 273€ 11 965€ 12 501€ 17 206€ 12 757€ 11 861€ 11 494€
17
D
Dane a poplatky
3 927€ 4 016€ 4 044€ 4 608€ 3 807€ 3 765€ 3 807€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
57 489€ 44 563€ 37 288€ 39 141€ 45 425€ 49 193€ 48 342€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
28 129€ 20 507€ 45 803€ 31 204€ 36 076€ 28 302€ 55 537€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
5 435€ 4 124€ 8 694€ 8 089€ 10 277€ 7 150€ 17 822€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
247 281€ 235 689€ 240 777€ 244 024€ 243 029€ 247 228€ 202 249€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 579€ 5 720€ 5 231€ 3 174€ 3 099€ 5 995€ 4 231€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-34 080 € -102 887 € 2 928 € 53 796 € 25 197 € 68 302 € 10 104 €
38
X.
Výnosové úroky
4€ 6€ 5€ 3€ 3€
39
N
Nákladové úroky
14 193€ 12 890€ 9 486€ 8 394€ 36€ 932€
41
O
Kurzové straty
6€ 4€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 975€ 4 823€ 1 517€ 4 030€ 1 645€ 980€ 1 782€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-16 168 € -17 713 € -10 999 € -12 424 € -1 644 € -1 013 € -2 711 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-50 248 € -120 600 € -8 071 € 41 372 € 23 553 € 67 289 € 7 393 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 881 € 9 735 € 6 097 € 15 549 € 2 732 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 881€ 9 735€ 6 097€ 15 549€ 2 732€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-50 248 € -120 600 € -10 952 € 31 637 € 17 456 € 51 740 € 4 661 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-50 248 € -120 600 € -8 071 € 41 372 € 23 553 € 67 289 € 7 393 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-50 248 € -120 600 € -10 952 € 31 637 € 17 456 € 51 740 € 4 661 €