Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
27 691 452 € 21 521 213 € 14 593 127 € 12 522 859 € 7 826 147 € 7 199 359 € 6 789 243 € 5 489 402 € 5 277 851 € 4 894 650 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
16 049 124 € 11 798 949 € 7 047 185 € 5 820 212 € 2 174 725 € 2 107 760 € 2 043 692 € 1 501 096 € 1 695 610 € 1 643 640 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
554 785 € 181 284 € 132 635 € 100 558 € 146 843 € 163 203 € 147 151 € 953 € 998 €
005
A.I.2
Software
181 485€ 71 462€ 71 105€ 68 403€ 109 359€ 77 783€ 953€ 998€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
356 016€ 18 211€ 26 971€ 27 163€ 37 484€ 62 492€ 87 500€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
17 284€ 91 611€ 34 559€ 4 992€ 22 928€ 59 651€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 494 339 € 11 617 665 € 6 914 550 € 5 719 654 € 2 027 882 € 1 944 557 € 1 896 541 € 1 498 596 € 1 694 657 € 1 642 642 €
012
A.II.1
Pozemky
2 113 071€ 1 132 009€ 1 131 909€ 495 509€ 5 611€ 78 655€ 78 655€ 78 655€ 78 655€ 78 655€
013
A.II.2
Stavby
4 203 653€ 1 370 663€ 1 392 045€ 1 497 296€ 169 677€ 403 424€ 384 146€ 357 113€ 293 397€ 306 552€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 963 700€ 4 063 806€ 3 434 037€ 3 498 829€ 1 849 261€ 1 435 478€ 1 406 740€ 1 035 828€ 878 771€ 830 435€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
2 687 971€ 4 679 176€ 953 226€ 224 687€ 27 000€ 27 000€ 27 000€ 443 834€ 427 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
525 944€ 372 011€ 3 333€ 3 333€ 3 333€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
2 500 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
2 500€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
11 534 516 € 9 570 067 € 7 478 178 € 6 639 839 € 5 618 588 € 5 048 863 € 4 696 083 € 3 965 299 € 3 522 835 € 3 232 555 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 598 084 € 1 199 974 € 961 126 € 733 637 € 617 467 € 500 627 € 821 756 € 764 037 € 440 330 € 508 462 €
032
B.I.1
Materiál
221 243€ 132 887€ 132 660€ 77 057€ 54 365€ 37 288€ 40 599€ 32 573€ 26 497€ 19 475€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
7 904€ 6 394€ 6 211€ 6 082€ 7 377€
036
B.I.5
Tovar
1 368 937€ 1 060 693€ 822 255€ 650 498€ 555 725€ 463 339€ 781 157€ 731 464€ 413 833€ 488 987€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
70 241 € 29 900 € 12 842 € 107 434 € 161 093 € 186 247 € 184 155 € 144 317 € 133 791 € 2 889 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
8 509€ 18 719€ 28 193€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
99 000€ 139 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
52 337€ 6 951€ 200€ 9 478€ 179 000€ 169 000€ 120 000€ 100 480€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
17 904€ 22 949€ 12 642€ 8 434€ 12 615€ 7 247€ 6 646€ 5 598€ 5 118€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
9 516 878 € 8 068 698 € 6 229 271 € 5 691 538 € 4 774 539 € 4 300 614 € 3 554 451 € 2 981 449 € 2 903 121 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 949 395€ 6 689 270€ 5 314 100€ 4 242 134€ 4 114 403€ 3 825 522€ 3 252 122€ 2 923 185€ 2 852 451€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
264 920€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
442 426€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
200€ 268 462€ 220 959€ 142 101€ 150 351€ 1 716€ 111 686€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
864 306€ 445 807€ 331 118€ 903 521€ 112 913€ 284 685€ 132 138€ 1 420€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
995 631€ 665 159€ 363 094€ 403 782€ 396 872€ 188 691€ 170 191€ 58 264€ 50 670€ 44 830€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
349 313 € 271 495 € 274 939 € 107 230 € 65 489 € 61 375 € 135 721 € 75 496 € 45 593 € 77 623 €
056
B.IV.1
Peniaze
62 835€ 112 854€ 103 606€ 73 068€ 41 523€ 25 634€ 59 575€ 29 774€ 32 751€ 73 098€
057
B.IV.2
Účty v bankách
286 478€ 158 641€ 171 333€ 34 162€ 23 966€ 35 741€ 76 146€ 45 722€ 12 842€ 4 525€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
107 812 € 152 197 € 67 764 € 62 808 € 32 834 € 42 736 € 49 468 € 23 007 € 59 406 € 18 455 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
1 717€ 2 453€ 7 820€ 8 924€ 2 712€ 6 844€ 5 260€ 204€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
104 895€ 143 891€ 59 944€ 52 990€ 30 122€ 35 788€ 42 069€ 18 917€ 59 211€ 18 455€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 200€ 5 853€ 894€ 104€ 2 139€ 3 886€ 195€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
27 691 452 € 21 521 213 € 14 593 127 € 12 522 859 € 7 826 147 € 7 199 359 € 6 789 243 € 5 489 402 € 5 277 851 € 4 894 650 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
6 135 051 € 3 774 310 € 2 222 028 € 1 373 256 € 969 776 € 652 267 € 430 993 € 238 738 € 313 155 € 362 201 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
120 000 € 75 000 € 75 000 € 75 000 € 61 808 € 61 808 € 61 808 € 61 808 € 61 808 € 61 808 €
069
A.I.1
Základné imanie
120 000€ 120 000€ 75 000€ 75 000€ 61 808€ 61 808€ 61 808€ 61 808€ 61 808€ 61 808€
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-45 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
120 000 € 120 000 € 75 000 € 6 181 € 6 181 € 6 181 € 6 181 € 6 181 € 6 181 € 6 181 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
120 000€ 120 000€ 75 000€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 6 181€ 6 181€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
3 579 310 € 2 027 029 € 1 223 254 € 868 743 € 584 120 € 363 004 € 170 749 € 208 925 € 208 348 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 579 310€ 2 027 029€ 1 223 254€ 868 743€ 584 120€ 363 004€ 170 749€ 208 925€ 208 348€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
2 315 741 € 1 552 281 € 848 774 € 423 332 € 317 667 € 221 274 € 192 255 € 170 749 € 36 241 € 85 864 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
20 632 150 € 17 252 319 € 11 679 698 € 10 417 573 € 6 832 194 € 6 512 710 € 6 312 215 € 5 250 568 € 4 964 696 € 4 532 449 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
151 026 € 139 957 € 135 571 € 108 822 € 83 393 € 78 736 € 62 388 € 49 089 € 36 386 € 33 502 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
151 026€ 139 957€ 135 571€ 108 822€ 83 393€ 78 736€ 62 388€ 49 089€ 36 386€ 33 502€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
2 066 389 € 1 741 600 € 1 148 124 € 1 398 433 € 989 455 € 855 611 € 813 483 € 553 123 € 416 783 € 363 798 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 477€ 29 454€ 53 885€ 38 298€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
9 370€ 11 337€ 8 594€ 6 508€ 13 499€ 5 690€ 8 395€ 7 228€ 5 925€ 3 177€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
2 020 857€ 1 710 570€ 1 118 500€ 1 362 533€ 929 904€ 770 307€ 743 993€ 521 645€ 387 500€ 335 145€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
36 162€ 19 693€ 21 030€ 22 915€ 16 598€ 25 729€ 22 797€ 24 250€ 23 358€ 25 476€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
8 546 416 € 8 027 514 € 6 594 032 € 5 550 988 € 4 962 108 € 4 445 516 € 4 562 001 € 4 067 594 € 4 110 721 € 3 661 725 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
6 199 605€ 5 938 739€ 4 958 432€ 3 563 982€ 3 771 529€ 3 540 770€ 3 606 122€ 3 362 575€ 3 554 303€ 3 154 103€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
134 307€ 91 203€ 54 098€ 28 791€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 314€ 93 939€ 63 952€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
217 364€ 175 464€ 182 442€ 151 670€ 108 128€ 94 227€ 81 762€ 55 287€ 53 085€ 51 014€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
142 978€ 111 305€ 119 679€ 92 959€ 70 218€ 58 764€ 51 996€ 34 222€ 32 963€ 31 166€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
654 507€ 630 747€ 461 991€ 244 971€ 382 973€ 200 429€ 179 435€ 163 348€ 173 990€ 143 678€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 331 962€ 1 171 259€ 871 488€ 1 497 406€ 626 946€ 551 326€ 414 440€ 297 007€ 242 282€ 252 973€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 868 319 € 7 343 248 € 3 801 971 € 3 359 330 € 797 238 € 1 132 847 € 874 343 € 580 762 € 400 806 € 473 424 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
6 040 066€ 4 217 424€ 2 188 495€ 1 669 138€ 320 000€ 150 004€ 59 270€ 132 770€ 206 270€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 828 253€ 3 125 824€ 1 613 476€ 1 690 192€ 797 238€ 812 847€ 724 339€ 521 492€ 268 036€ 267 154€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
924 251 € 494 584 € 691 401 € 732 030 € 24 177 € 34 382 € 46 035 € 96 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
179 665€ 5 499€ 4 422€ 3 984€ 2 330€ 72€ 86€ 96€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
483 408€ 282 725€ 482 291€ 544 476€ 8 560€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
261 178€ 206 360€ 204 688€ 183 570€ 13 287€ 34 310€ 45 949€