Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
52 810 982€ 39 680 808€ 31 105 043€ 26 810 007€ 24 005 932€ 21 248 808€ 18 348 936€ 18 705 204€ 15 549 227€ 16 205 019€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
37 317 878€ 27 815 057€ 22 211 843€ 19 481 699€ 17 768 361€ 16 098 302€ 14 361 305€ 15 544 433€ 12 626 764€ 13 260 010€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
15 493 104 € 11 865 751 € 8 893 200 € 7 328 308 € 6 237 571 € 5 150 506 € 3 987 631 € 3 160 771 € 2 922 463 € 2 945 009 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 303 987 € 6 430 665 € 4 582 219 € 3 823 730 € 3 708 332 € 3 652 301 € 3 645 423 € 3 530 643 € 2 997 041 € 2 030 615 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 212 645€ 6 314 940€ 4 449 789€ 3 693 450€ 3 543 309€ 3 476 843€ 3 508 720€ 3 392 054€ 2 868 940€ 1 943 220€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
3 998€ 552€ -595€ 2 142€ -1 353€
07
II.3
Aktivácia
87 344€ 115 173€ 133 025€ 128 138€ 166 376€ 175 458€ 136 703€ 138 589€ 128 101€ 87 395€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
12 728 687 € 10 321 642 € 7 239 429 € 6 392 812 € 6 045 591 € 5 548 167 € 5 105 926 € 4 622 129 € 4 218 258 € 3 395 709 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 294 346€ 2 556 579€ 1 970 271€ 1 515 369€ 1 359 810€ 937 434€ 832 384€ 640 760€ 585 540€ 477 617€
10
B.2
Služby
9 433 666€ 7 676 553€ 5 261 644€ 4 880 164€ 4 686 396€ 4 636 694€ 4 273 542€ 3 981 369€ 3 632 718€ 2 918 092€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
10 068 404 € 7 974 774 € 6 235 990 € 4 759 226 € 3 900 312 € 3 254 640 € 2 527 128 € 2 069 285 € 1 701 246 € 1 579 915 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 568 220 € 4 294 642 € 3 680 496 € 2 932 727 € 2 341 289 € 2 010 294 € 1 634 355 € 1 249 548 € 1 093 711 € 938 450 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 242 706€ 3 071 343€ 2 628 201€ 2 115 510€ 1 672 576€ 1 438 736€ 1 170 331€ 899 135€ 786 077€ 675 746€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 134 052€ 1 064 095€ 910 476€ 724 311€ 587 508€ 504 580€ 408 765€ 308 322€ 271 419€ 231 547€
16
C.4
Sociálne náklady
191 462€ 159 204€ 141 819€ 92 906€ 81 205€ 66 978€ 55 259€ 42 091€ 36 215€ 31 157€
17
D
Dane a poplatky
94 271€ 83 288€ 54 662€ 47 373€ 41 560€ 40 149€ 33 582€ 32 582€ 23 395€ 24 101€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 110 850€ 1 469 415€ 1 333 300€ 820 250€ 622 890€ 619 669€ 439 917€ 398 130€ 380 799€ 365 989€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
551 661€ 224 400€ 157 029€ 85 926€ 534 081€ 89 006€ 453 875€ 251 521€ 203 565€ 39 138€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
535 066€ 217 677€ 88 196€ 100 278€ 639 113€ 63 428€ 345 950€ 207 892€ 187 284€ 16 218€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
438 295€ 75 585€ 171 190€ 193 457€ 76 776€ 36 833€ 7 126€ 37 872€ 112 883€ 42 154€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
759 025€ 541 737€ 446 968€ 211 052€ 1 019 567€ 1 789 530€ 1 929 295€ 2 033 848€ 1 826 489€ 138 763€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
374 164€ 373 838€ 237 807€ 236 934€ 1 096 839€ 1 945 505€ 2 049 457€ 2 068 465€ 1 763 024€ 163 292€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
3 258 224 € 2 226 466 € 1 274 336 € 725 185 € 635 493 € 417 298 € 399 911 € 360 165 € 170 204 € 207 612 €
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
2 500€
38
X.
Výnosové úroky
374€ 4€ 306€ 10€ 9€ 6€ 14€ 4€ 4 114€
39
N
Nákladové úroky
184 057€ 126 883€ 111 570€ 89 721€ 88 113€ 94 436€ 66 307€ 63 706€ 58 080€ 62 248€
40
XI.
Kurzové zisky
5 987€ 1 972€ 427€ 252€ 2 617€ 646€ 190€ 536€ 2 026€ 2 409€
41
O
Kurzové straty
6 303€ 2 692€ 1 279€ 1 282€ 2 786€ 1 253€ 831€ 300€ 5 336€ 6 905€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
250€ 1 750€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
100 926€ 72 308€ 40 410€ 42 480€ 45 698€ 54 999€ 64 147€ 61 069€ 30 456€ 30 935€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-284 925 € -199 661 € -152 828 € -131 175 € -133 970 € -150 033 € -133 589 € -124 525 € -91 842 € -93 565 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 973 299 € 2 026 805 € 1 121 508 € 594 010 € 501 523 € 267 265 € 266 322 € 235 640 € 78 362 € 114 047 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
657 558 € 474 524 € 272 734 € 170 678 € 183 856 € 45 991 € 74 067 € 64 891 € 42 121 € 28 183 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
636 045€ 486 169€ 278 827€ 160 181€ 198 354€ 43 661€ 76 568€ 64 479€ 51 754€ 32 349€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
21 513€ -11 645€ -6 093€ 10 497€ -14 498€ 2 330€ -2 501€ 412€ -9 633€ -4 166€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
2 315 741 € 1 552 281 € 848 774 € 423 332 € 317 667 € 221 274 € 192 255 € 170 749 € 36 241 € 85 864 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 973 299 € 2 026 805 € 1 121 508 € 594 010 € 501 523 € 267 265 € 266 322 € 235 640 € 78 362 € 114 047 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
2 315 741 € 1 552 281 € 848 774 € 423 332 € 317 667 € 221 274 € 192 255 € 170 749 € 36 241 € 85 864 €