Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
1 291 404 € 1 882 640 € 568 222 € 313 523 € 365 306 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
71 300€ 206 236€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
428 619€ 594 503€ 566 283€ 310 803€ 283 870€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
791 409€ 1 081 409€ 1 000€ 67 930€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
76€ 492€ 939€ 2 720€ 13 506€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
1 205 039 € 1 772 768 € 916 732 € 286 675 € 384 454 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 500€ 37 000€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
179 695€ 254 235€ 250 047€ 11 615€ 20 120€
11
C.
Služby
513 484€ 592 665€ 314 822€ 47 357€ 25 521€
12
D.
Osobné náklady
3 205€ 104 868€ 153 953€ 35 331€ 1 660€
13
E.
Dane a poplatky
14 781€ 17 359€ 11 132€ 1 994€ 2 695€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
177 642€ 185 369€ 181 719€ 167 659€ 189 806€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
311 087€ 570 309€ 10 670€ 138 256€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 645€ 10 963€ 5 059€ 12 049€ 6 396€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
86 365 € 109 872 € -348 510 € 26 848 € -19 148 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
-194 760 € -83 161 € 1 414 € 251 831 € 238 229 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
144 € 163 € 135 € 10 006 € 30 311 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
7 430€ 29 887€
32
N.
Kurzové straty
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
144€ 163€ 135€ 2 576€ 424€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-144 € -163 € -135 € -10 006 € -30 311 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
86 221 € 109 709 € -348 645 € 16 842 € -49 459 €
36
P.
Daň z príjmov
42€ 256€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
86 179 € 109 453 € -348 645 € 15 882 € -50 419 €