Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PHOENIX GROUP, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
335 841 € 255 141 € 272 661 € 211 994 € 241 149 € 215 817 € 193 991 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
299 104€ 255 141€ 272 661€ 211 994€ 241 149€ 215 817€ 193 991€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
36 737€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
186 899 € 69 719 € 28 165 € 26 622 € 32 650 € 50 242 € 85 112 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
47 222€ 5 274€ 6 978€ 5 107€ 7 991€ 3 981€ 3 167€
10
B.2
Služby
139 677€ 64 445€ 21 187€ 21 515€ 24 659€ 46 261€ 81 945€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
148 942 € 185 422 € 244 496 € 185 372 € 208 499 € 165 575 € 108 879 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
15 318 € 14 636 € 14 027 € 12 990 € 13 215 € 18 990 € 13 605 €
13
C.1
Mzdové náklady
10 476€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 714€
16
C.4
Sociálne náklady
415€
17
D
Dane a poplatky
2 792€ 2 642€ 2 683€ 2 673€ 2 631€ 2 540€ 2 424€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
44 860€ 49 621€ 45 490€ 43 744€ 43 744€ 80 770€ 60 508€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 446€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 527€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 917€ 559€ 2 044€ 980€ 914€ 5 725€ 362€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
6 992€ 4 111€ 4 309€ 3 175€ 3 800€ 15 531€ 5 372€
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
72 573 € 106 349 € 167 350 € 122 881 € 148 464 € 47 721 € 22 805 €
38
X.
Výnosové úroky
7 463€ 2€ 3€ 1€ 1€
39
N
Nákladové úroky
24 117€ 12 611€ 14 829€ 15 510€ 18 288€ 16 639€ 6 283€
41
O
Kurzové straty
1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 764€ 1 772€ 1 980€ 361€ 290€ 2 965€ 1 544€
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-26 418 € -14 383 € -16 809 € -15 870 € -18 575 € -19 603 € -7 826 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
46 155 € 91 966 € 150 541 € 107 011 € 129 889 € 28 118 € 14 979 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
10 229 € 16 425 € 960 € 960 € 961 € 960 € 4 047 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
10 229€ 16 425€ 960€ 960€ 961€ 960€ 4 047€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
35 926 € 75 541 € 149 581 € 106 051 € 128 928 € 27 158 € 10 932 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
46 155 € 91 966 € 150 541 € 107 011 € 129 889 € 28 118 € 14 979 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
35 926 € 75 541 € 149 581 € 106 051 € 128 928 € 27 158 € 10 932 €