Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
465 643 € 490 859 € 551 118 € 723 254 € 630 348 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
338 880 € 338 880 € 415 156 € 471 270 € 397 880 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
338 880 € 338 880 € 415 156 € 471 270 € 397 880 €
012
A.II.1
Pozemky
13 281€ 13 281€ 13 281€ 13 281€ 13 281€
013
A.II.2
Stavby
127 110€ 127 110€ 127 110€ 105 972€ 120 418€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
94 382€ 94 382€ 170 658€ 219 522€ 160 074€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
104 107€ 104 107€ 104 107€ 129 211€ 104 107€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 284€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
126 019 € 150 970 € 132 526 € 245 747 € 216 215 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 569 € 4 953 € 6 830 € 12 302 € 8 774 €
035
B.I.1
Materiál
3 271€ 2 315€ 3 431€ 6 590€ 2 329€
039
B.I.5
Tovar
4 298€ 2 638€ 3 399€ 5 712€ 6 445€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
115 708 € 140 194 € 119 233 € 136 667 € 51 670 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
35 715 € 56 350 € 39 389 € 36 450 € 27 205 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
35 715€ 56 350€ 39 389€ 36 450€ 27 205€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
393€ 15 464€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
4 862€ 8 433€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
79 600€ 83 844€ 79 844€ 79 891€ 16 032€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
2 742 € 5 823 € 6 463 € 96 778 € 155 771 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 233€ 4 945€ 5 480€ 94 351€ 61 253€
073
B.V.2.
Účty v bankách
509€ 878€ 983€ 2 427€ 94 518€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
744 € 1 009 € 3 436 € 6 237 € 16 253 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
744€ 1 009€ 3 436€ 6 237€ 16 253€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
465 643 € 490 859 € 551 118 € 723 254 € 630 348 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
14 994 € 83 228 € 100 365 € 262 897 € 259 563 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
082
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
181 943€ 181 943€ 181 943€ 181 943€ 181 943€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
321 € 321 € 321 € 321 € 321 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
321€ 321€ 321€ 321€ 321€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-132 230 € -115 093 € 47 439 € 45 394 € 45 762 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-107 455€ -90 318€ 72 214€ 70 169€ 70 169€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-24 775€ -24 775€ -24 775€ -24 775€ -24 407€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-68 234 € -17 137 € -162 532 € 2 045 € -1 657 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
450 649 € 407 631 € 450 753 € 460 357 € 370 785 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
46 434 € 5 083 € 9 482 € 22 310 € 52 243 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
42 301€ 1 029€ 5 940€ 19 092€ 49 537€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 446€ 3 367€ 2 855€ 2 531€ 2 019€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
687€ 687€ 687€ 687€ 687€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
162 748€ 162 748€ 165 705€ 187 304€ 45 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
224 350 € 233 300 € 270 900 € 245 196 € 269 479 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
201 791 € 202 028 € 199 293 € 174 542 € 241 649 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
201 791€ 202 028€ 199 293€ 174 542€ 241 649€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 183€ 5 906€ 6 018€ 3 206€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 487€ 7 795€ 5 736€ 3 237€ 1 868€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
9 928€ 9 193€ 14 714€ 1 007€ 1 908€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 144€ 8 101€ 45 251€ 60 392€ 20 848€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
17 361 € 6 796 € 2 795 € 2 794 € 4 063 €
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
17 361€ 6 796€ 2 795€ 2 794€ 4 063€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
-244€ -296€ 1 871€ 2 753€