Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SAD Humenné, a.s.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
442 € 131 € 847 € 2 068 € 56 058 € 1 073 225 € 1 143 650 € 1 299 521 € 1 486 521 €
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
421 € 111 € 787 € 1 722 € 55 773 € 998 039 € 1 061 228 € 1 206 501 € 1 365 639 €
03
+
Obchodná marža
[01-02]
21 € 20 € 60 € 346 € 285 € 75 186 € 82 422 € 93 020 € 120 882 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
5 590 771 € 5 619 318 € 5 817 596 € 6 141 936 € 6 628 852 € 6 537 858 € 6 738 294 € 7 025 685 € 6 702 536 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
5 590 771 € 5 619 318 € 5 817 596 € 6 141 831 € 6 623 294 € 6 537 537 € 6 738 294 € 7 025 685 € 6 702 536 €
07
II.3
Aktivácia
105 € 5 558 € 321 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
7 161 482 € 6 520 037 € 5 945 000 € 6 266 246 € 6 519 077 € 6 720 930 € 6 817 617 € 6 906 020 € 6 736 618 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 714 152 € 3 465 585 € 3 094 271 € 3 359 928 € 3 834 025 € 4 053 763 € 4 132 816 € 3 969 091 € 3 665 467 €
10
B.2
Služby
3 447 330 € 3 054 452 € 2 850 729 € 2 906 318 € 2 685 052 € 2 667 167 € 2 684 801 € 2 936 929 € 3 071 151 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-1 570 690 € -900 699 € -127 344 € -123 964 € 110 060 € -107 886 € 3 099 € 212 685 € 86 800 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
4 996 803 € 4 677 640 € 4 170 378 € 4 086 702 € 4 088 291 € 4 081 603 € 3 972 933 € 4 058 771 € 3 865 801 €
13
C.1
Mzdové náklady
3 522 310 € 3 270 986 € 2 957 685 € 2 891 183 € 2 909 270 € 2 904 779 € 2 824 033 € 2 896 897 € 2 756 297 €
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
26 100 € 21 600 € 21 600 € 21 600 € 21 600 € 19 257 € 15 958 € 15 958 € 12 948 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
1 214 189 € 1 127 260 € 997 884 € 983 740 € 988 982 € 989 539 € 957 207 € 980 033 € 920 151 €
16
C.4
Sociálne náklady
234 204 € 257 794 € 193 209 € 190 179 € 168 439 € 168 028 € 175 735 € 165 883 € 176 405 €
17
D
Dane a poplatky
40 522 € 40 615 € 45 797 € 45 051 € 213 297 € 215 667 € 211 433 € 194 049 € 192 222 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 227 199 € 1 546 328 € 2 072 846 € 2 125 836 € 2 307 135 € 2 351 351 € 2 468 142 € 2 873 876 € 2 399 918 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
78 308 € 59 438 € 82 869 € 187 101 € 85 561 € 158 729 € 57 966 € 43 114 € 92 162 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
67 155 € 43 530 € 74 024 € 171 541 € 33 407 € 80 640 € 16 763 € 29 376 € 70 091 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-32 984 € -1 471 € 13 155 € 29 371 € 14 547 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
7 949 361 € 7 362 237 € 6 541 924 € 6 493 682 € 6 610 894 € 6 925 328 € 6 816 643 € 7 096 559 € 6 710 630 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
123 198 € 165 619 € 131 888 € 169 132 € 153 407 € 202 702 € 137 194 € 168 157 € 5 564 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
2 102 € 47 244 € 2 516 € -8 459 € 12 449 € 31 053 € 41 872 € 28 129 € 341 449 €
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
536 € 23 113 €
38
X.
Výnosové úroky
14 168 € 14 125 € 15 464 € 601 € 1 123 € 2 227 € 1 747 € 1 240 € 980 €
39
N
Nákladové úroky
723 € 3 704 € 6 232 €
40
XI.
Kurzové zisky
53 € 821 € 133 € 173 € 112 € 486 € 1 374 € 668 € 1 746 €
41
O
Kurzové straty
1 450 € 1 012 € 2 532 € 3 889 € 1 211 € 2 905 € 3 148 € 4 290 € 2 726 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
32 € 5 075 € 2 554 € 26 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
9 714 € 9 212 € 8 615 € 9 018 € 9 804 € 14 971 € 11 994 € 10 151 € 169 681 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
3 057 € 4 754 € 10 061 € 13 534 € -9 754 € -15 163 € -12 744 € -16 237 € -175 913 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
5 159 € 51 998 € 12 577 € 5 075 € 2 695 € 15 890 € 29 128 € 11 892 € 165 536 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-862 € 33 935 € 9 937 € 4 699 € 2 580 € 15 875 € 29 128 € 6 089 € 30 991 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 491 € 33 517 € 10 659 € 30 034 € 47 704 € 57 084 € 18 937 € 2 225 € 18 136 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-5 353 € 418 € -722 € -25 335 € -45 124 € -41 209 € 10 191 € 3 864 € 12 855 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
6 021 € 18 063 € 2 640 € 376 € 115 € 15 € 0 € 5 803 € 134 545 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
5 159 € 51 998 € 12 577 € 5 075 € 2 695 € 15 890 € 29 128 € 11 892 € 165 536 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
6 021 € 18 063 € 2 640 € 376 € 115 € 15 € 5 803 € 134 545 €