Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
142 414 € 233 532 € 214 138 € 174 406 € 168 003 € 245 838 € 195 099 € 148 008 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
-51€ 133€ 0€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
139 993€ 233 357€ 214 034€ 173 317€ 166 880€ 245 798€ 194 598€ 146 993€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€ 0€
05
IV.
Aktivácia
0€ 0€
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
705€ 100€ 1 140€ 697€ 40€ 253€ 263€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 716€ 175€ 4€ 426€ 115€ 752€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
129 396 € 190 775 € 180 500 € 162 503 € 164 101 € 220 154 € 170 212 € 146 496 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
0€ 0€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
25 589€ 70 793€ 50 317€ 46 600€ 52 657€ 123 278€ 83 961€ 63 536€
11
C.
Služby
37 398€ 27 422€ 50 992€ 33 411€ 30 080€ 30 206€ 36 432€ 35 311€
12
D.
Osobné náklady
42 919€ 74 974€ 74 089€ 73 866€ 73 080€ 62 217€ 44 765€ 38 468€
13
E.
Dane a poplatky
322€ 454€ 83€ 589€ 584€ 117€ 436€ 641€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
23 168€ 16 694€ 4 976€ 7 878€ 7 187€ 3 870€ 4 291€ 7 892€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
0€ 0€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
438€ 43€ 159€ 513€ 466€ 327€ 648€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
13 018 € 42 757 € 33 638 € 11 903 € 3 902 € 25 684 € 24 887 € 1 512 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
77 006 € 135 142 € 112 725 € 93 255 € 84 143 € 92 314 € 74 338 € 48 146 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
1 € 0 € 0 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
24
X.
Výnosové úroky
1€ 0€ 0€
25
XI.
Kurzové zisky
0€ 0€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
209 € 256 € 237 € 219 € 195 € 197 € 212 € 207 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
31
M.
Nákladové úroky
0€ 0€
32
N.
Kurzové straty
0€ 0€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
209€ 256€ 237€ 219€ 195€ 197€ 212€ 207€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-209 € -256 € -237 € -219 € -195 € -196 € -212 € -207 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
12 809 € 42 501 € 33 401 € 11 684 € 3 707 € 25 488 € 24 675 € 1 305 €
36
P.
Daň z príjmov
2 358€ 9 017€ 7 023€ 2 487€ 960€ 5 710€ 5 500€ 318€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
10 451 € 33 484 € 26 378 € 9 197 € 2 747 € 19 778 € 19 175 € 987 €