Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
676 897€ 629 030€ 602 331€ 545 564€ 341 034€ 152 435€ 27 523€ 47 940€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
458 274€ 324 654€ 415 440€ 384 724€ 320 095€ 134 631€ 25 351€ 46 351€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
218 623 € 304 376 € 186 891 € 160 840 € 20 939 € 17 804 € 2 172 € 1 589 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
199 505 € 208 240 € 106 507 € 146 461 € 350 186 € 271 918 € 243 767 € 117 690 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
319 718€ 200 674€ 181 582€ 161 285€ 373 509€ 318 556€ 314 947€ 123 873€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-130 936€ -11 129€ -81 955€ -14 824€ -24 048€ -49 844€ -99 722€ -52 786€
07
II.3
Aktivácia
10 723€ 18 695€ 6 880€ 725€ 3 206€ 28 542€ 46 603€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
289 959 € 312 892 € 187 147 € 217 133 € 322 759 € 238 641 € 149 177 € 180 457 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
125 474€ 145 095€ 143 337€ 145 701€ 124 209€ 146 871€ 116 712€ 95 235€
10
B.2
Služby
164 485€ 167 797€ 43 810€ 71 432€ 198 550€ 91 770€ 32 465€ 85 222€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
128 169 € 199 724 € 106 251 € 90 168 € 48 366 € 51 081 € 96 762 € -61 178 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
149 386 € 153 687 € 126 930 € 129 452 € 126 120 € 93 968 € 77 690 € 71 298 €
13
C.1
Mzdové náklady
107 794€ 110 515€ 95 825€ 96 558€ 67 922€ 54 562€ 51 332€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
37 538€ 37 265€ 26 420€ 29 219€ 23 588€ 18 971€ 16 584€
16
C.4
Sociálne náklady
4 054€ 5 907€ 4 685€ 3 675€ 2 458€ 4 157€ 3 382€
17
D
Dane a poplatky
4 423€ 4 620€ 4 624€ 3 958€ 3 390€ 3 483€ 3 452€ 2 947€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
145 354€ 146 882€ 144 053€ 143 804€ 131 569€ 139 848€ 154 948€ 121 122€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
49 562€ 1 000€ 13 510€ 40 000€ 35 445€ 128€ 7 781€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
700€ 2 024€ 23 241€ 10 809€ 21 583€ 460€ 25 485€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
176 889€ 185 357€ 202 143€ 203 906€ 171 845€ 201 813€ 181 890€ 273 808€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 729€ 27 296€ 25 681€ 34 597€ 35 137€ 14 569€ 14 396€ 360€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
49 028 € 51 572 € 7 106 € -27 468 € -46 814 € 14 888 € 27 834 € -801 €
38
X.
Výnosové úroky
3€
39
N
Nákladové úroky
12 212€ 14 749€ 13 405€ 16 256€ 17 550€ 18 219€ 17 826€ 22 310€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 000€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 065€ 21 798€ 6 616€ 6 938€ 4 843€ 3 199€ 2 478€ 23 418€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 277 € -36 547 € -20 021 € -23 194 € -18 393 € -21 418 € -20 304 € -45 725 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
30 751 € 15 025 € -12 915 € -50 662 € -65 207 € -6 530 € 7 530 € -46 526 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
178 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 881 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
178€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 881€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
30 573 € 15 025 € -15 795 € -53 542 € -68 087 € -9 411 € 7 530 € -46 526 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
30 751 € 15 025 € -12 915 € -50 662 € -65 207 € -6 530 € 7 530 € -46 526 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
30 573 € 15 025 € -15 795 € -53 542 € -68 087 € -9 411 € 7 530 € -46 526 €