Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
8 963 781€ 4 636 646€ 5 689 781€ 10 629 279€ 11 911 172€ 11 021 539€ 10 958 059€ 9 072 129€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
12 914 935 € 5 619 311 € 6 611 437 € 10 858 237 € 12 069 603 € 11 224 234 € 10 958 059 € 9 072 129 € 8 429 119 € 7 558 946 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
2 309 793€ 1 160 255€ 1 543 170€ 2 919 461€ 3 597 484€ 3 718 555€ 3 835 551€ 3 370 808€ 3 097 783€ 2 561 628€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
6 653 988€ 3 476 391€ 4 144 679€ 7 688 794€ 8 260 833€ 7 302 556€ 6 898 491€ 5 499 070€ 5 145 392€ 4 877 970€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
38 829€ 13 723€ 21 323€ 43 070€ 52 855€ 51 511€ 51 187€ 45 519€ 36 746€ 42 217€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
2 810 571€ 234€ 19 196€ 19 713€ 418€ 83€ 2 750€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 101 754€ 968 942€ 902 031€ 187 716€ 138 718€ 151 194€ 172 747€ 153 982€ 149 198€ 77 131€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
11 162 193 € 6 100 787 € 6 431 538 € 9 013 366 € 10 348 805 € 10 145 403 € 10 235 401 € 8 131 529 € 7 418 954 € 6 923 887 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
882 231€ 428 499€ 571 849€ 1 078 450€ 1 240 294€ 1 308 728€ 1 574 300€ 1 347 273€ 1 227 514€ 986 962€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
2 095 071€ 692 762€ 792 439€ 1 269 345€ 1 347 649€ 1 339 005€ 1 674 991€ 1 332 055€ 1 165 396€ 1 260 960€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
2 124 519€ 1 303 213€ 1 288 274€ 2 216 185€ 3 462 893€ 3 464 520€ 2 791 369€ 1 894 252€ 2 010 396€ 1 626 281€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 313 292 € 2 113 715 € 2 346 098 € 2 897 622 € 2 795 735 € 2 643 952 € 2 615 604 € 2 129 675 € 1 657 112 € 1 595 878 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 676 746€ 1 552 601€ 1 755 559€ 2 130 893€ 2 049 590€ 1 930 848€ 1 913 711€ 1 551 502€ 1 208 271€ 1 153 880€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
571 386€ 537 267€ 549 130€ 695 122€ 674 465€ 633 665€ 622 789€ 513 279€ 401 236€ 388 539€
19
E.4.
Sociálne náklady
65 160€ 23 847€ 41 409€ 71 607€ 71 680€ 79 439€ 79 104€ 64 894€ 47 605€ 53 459€
20
F.
Dane a poplatky
92 490€ 92 758€ 94 883€ 73 542€ 78 590€ 83 975€ 87 823€ 83 116€ 85 281€ 79 320€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 241 740€ 1 120 845€ 1 178 232€ 1 230 282€ 277 556€ 1 169 763€ 1 143 717€ 1 122 057€ 1 056 353€ 1 117 971€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 241 740€ 1 120 845€ 1 178 232€ 1 230 282€ 1 175 869€ 1 169 763€ 1 143 717€ 1 122 057€ 1 056 353€ 1 117 971€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-898 313€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 163 244€ 19 538€ 12 499€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26 483€ 25 724€ -20 650€ 40 615€ 40 737€ -44 703€ 147 314€ 6 180€ 5 427€ 42 130€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
223 123€ 323 271€ 180 413€ 207 325€ 1 085 813€ 180 163€ 200 283€ 204 422€ 211 475€ 214 385€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
1 752 742 € -481 476 € 179 899 € 1 844 871 € 1 720 798 € 1 078 831 € 722 658 € 940 600 € 1 010 165 € 635 059 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
3 900 789 € 2 225 895 € 3 056 610 € 6 087 345 € 5 860 336 € 4 960 369 € 4 744 569 € 4 341 817 € 3 876 615 € 3 607 612 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 992 € 8 442 € 82 613 € 50 659 € 17 312 € 90 580 € 250 483 € 20 752 € 25 412 € 46 868 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 768 € 4 865 € 1 699 € 1 828 € 11 € 12 € 706 € 141 € 180 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5 768€ 4 865€ 1 699€ 1 828€ 11€ 12€ 706€ 141€ 180€
42
XII.
Kurzové zisky
1 224€ 3 577€ 80 914€ 48 831€ 17 312€ 90 569€ 250 471€ 15 510€ 25 271€ 46 688€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 536€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
578 692 € 568 582 € 582 673 € 813 213 € 697 541 € 248 167 € 265 342 € 343 347 € 352 110 € 261 542 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
467 487 € 417 743 € 472 895 € 629 418 € 588 927 € 101 423 € 143 558 € 171 810 € 165 987 € 195 205 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
208 129€ 346 688€ 460 941€ 599 004€ 546 420€ 31 808€ 32 428€ 34 481€ 35 845€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
259 358€ 71 055€ 11 954€ 30 414€ 42 507€ 69 615€ 111 130€ 137 329€ 130 142€ 195 205€
52
O.
Kurzové straty
4 055€ 101 891€ 55 539€ 76 454€ 7 632€ 52 762€ 41 005€ 106 821€ 126 504€ 20 507€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
100 982€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
107 150€ 48 948€ 54 239€ 107 341€ 93 982€ 80 779€ 64 716€ 59 619€ 45 830€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-571 700 € -560 140 € -500 060 € -762 554 € -680 229 € -157 587 € -14 859 € -322 595 € -326 698 € -214 674 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 181 042 € -1 041 616 € -320 161 € 1 082 317 € 1 040 569 € 921 244 € 707 799 € 618 005 € 683 467 € 420 385 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-103 374 € 278 414 € 284 760 € 2 882 € 3 847 € 2 888 € 2 906 € 33 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
148 466€ 127 314€ 2 882€ 3 847€ 2 888€ 2 906€ 33€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-103 374€ 129 948€ 157 446€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
1 181 042 € -938 242 € -320 161 € 803 903 € 755 809 € 918 362 € 703 952 € 615 117 € 680 561 € 420 352 €