Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
162 859 € 114 876 € 98 217 € 91 774 € 55 208 € 55 353 € 39 698 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
30 000 € 22 386 € 31 871 € 18 656 € 6 672 € 5 124 € 11 575 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 0 €
005
A.I.2
Software
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
30 000 € 22 386 € 31 871 € 18 656 € 6 672 € 5 124 € 11 575 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
30 000€ 22 386€ 31 871€ 18 656€ 6 672€ 5 124€ 11 575€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
131 871 € 91 571 € 65 441 € 72 645 € 48 099 € 49 595 € 27 513 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
12 499 € 10 689 € 7 209 € 16 284 € 8 492 € 4 163 € 1 739 €
032
B.I.1
Materiál
2 909€ 486€ 462€ 404€ 234€ 2 073€ 1 712€
036
B.I.5
Tovar
9 590€ 10 203€ 6 747€ 15 880€ 8 258€ 2 090€ 27€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 124 € 3 450 € 3 915 € 2 485 € 1 639 € 2 128 € 661 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
4 124€ 3 450€ 3 915€ 2 485€ 1 639€ 1 980€ 498€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
148€ 163€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
115 248 € 77 432 € 54 317 € 53 876 € 37 968 € 43 304 € 25 113 €
056
B.IV.1
Peniaze
45 739€ 35 089€ 22 179€ 2 169€ 1 107€ 1 742€ 7 085€
057
B.IV.2
Účty v bankách
69 509€ 42 343€ 32 138€ 51 707€ 36 861€ 41 562€ 18 028€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
988 € 919 € 905 € 473 € 437 € 634 € 610 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
988€ 919€ 905€ 473€ 437€ 634€ 610€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
162 859 € 114 876 € 98 217 € 91 774 € 55 208 € 55 353 € 39 698 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
113 980 € 74 778 € 51 883 € 53 678 € 22 400 € 30 511 € 15 069 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
32 500 € 32 501 € 32 501 € 32 500 € 32 500 € 32 500 € 32 500 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
32 500€ 32 501€ 32 501€ 32 500€ 32 500€ 32 500€ 32 500€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
34 878 € 12 078 € 13 873 € -17 403 € -9 294 € -24 071 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
36 673€ 13 873€ 13 873€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 795€ -1 795€ -17 403€ -9 294€ -24 071€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
39 298 € 22 895 € -1 795 € 31 277 € -8 110 € 15 442 € -24 071 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
48 879 € 40 098 € 46 334 € 38 096 € 32 808 € 24 842 € 24 629 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
4 359 € 5 607 € 4 593 € 4 386 € 2 951 € 2 130 € 908 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
4 359€ 5 607€ 4 593€ 4 386€ 2 951€ 2 130€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
908€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
395 € 516 € 641 € 780 € 838 € 810 € 775 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
395€ 516€ 641€ 780€ 838€ 810€ 775€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
44 125 € 33 975 € 41 100 € 32 930 € 29 019 € 21 902 € 22 946 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
28 186€ 21 380€ 29 118€ 20 938€ 21 819€ 15 951€ 18 416€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 1 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 283€ 2 614€ 2 915€ 2 775€ 2 234€ 1 874€ 1 720€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 117€ 1 687€ 1 824€ 1 725€ 1 352€ 1 167€ 1 012€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
6 539€ 4 294€ 3 243€ 3 492€ 2 614€ 2 910€ 1 798€