Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
325 376€ 301 695€ 209 277€ 180 467€ 116 868€ 108 730€ 61 572€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
249 573€ 238 019€ 166 536€ 148 153€ 94 314€ 89 784€ 50 925€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
75 803 € 63 676 € 42 741 € 32 314 € 22 554 € 18 946 € 10 647 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
132 319 € 99 639 € 98 296 € 137 744 € 66 345 € 104 341 € 29 104 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
132 319€ 99 639€ 98 296€ 137 744€ 66 345€ 104 341€ 29 104€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
76 540 € 66 341 € 65 775 € 81 230 € 46 053 € 63 672 € 22 666 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
50 435€ 40 346€ 41 335€ 66 421€ 32 004€ 47 644€ 15 652€
10
B.2
Služby
26 105€ 25 995€ 24 440€ 14 809€ 14 049€ 16 028€ 7 014€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
131 582 € 96 974 € 75 262 € 88 828 € 42 846 € 59 615 € 17 085 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
62 617 € 57 601 € 66 342 € 49 374 € 44 571 € 36 286 € 30 217 €
13
C.1
Mzdové náklady
44 641€ 40 911€ 47 296€ 35 141€ 31 459€ 25 347€ 21 109€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
15 580€ 14 277€ 16 048€ 11 739€ 11 015€ 8 872€ 7 388€
16
C.4
Sociálne náklady
2 396€ 2 413€ 2 998€ 2 494€ 2 097€ 2 067€ 1 720€
17
D
Dane a poplatky
1 297€ 1 035€ 1 217€ 817€ 877€ 874€ 787€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 005€ 9 486€ 7 610€ 5 653€ 3 712€ 4 065€ 8 736€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 900€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 385€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
18€ 8€ 263€ 163€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
7 170€ 2 212€ 955€ 557€ 674€ 1 323€ 1 424€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
51 511 € 26 648 € -599 € 32 427 € -6 988 € 16 582 € -23 916 €
38
X.
Výnosové úroky
3€ 4€ 3€ 2€ 1€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
523€ 306€ 239€ 194€ 165€ 182€ 156€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-523 € -306 € -236 € -190 € -162 € -180 € -155 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
50 988 € 26 342 € -835 € 32 237 € -7 150 € 16 402 € -24 071 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
11 690 € 3 447 € 960 € 960 € 960 € 960 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
11 690€ 3 447€ 960€ 960€ 960€ 960€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
39 298 € 22 895 € -1 795 € 31 277 € -8 110 € 15 442 € -24 071 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
50 988 € 26 342 € -835 € 32 237 € -7 150 € 16 402 € -24 071 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
39 298 € 22 895 € -1 795 € 31 277 € -8 110 € 15 442 € -24 071 €