Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
707 827 € 555 537 € 599 306 € 533 317 € 714 167 € 349 317 € 339 113 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
367 178 € 354 418 € 374 727 € 337 605 € 353 545 € 224 174 € 206 262 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
367 178 € 354 418 € 374 727 € 337 605 € 353 545 € 224 174 € 206 262 €
012
A.II.1
Pozemky
160 964€ 144 914€ 127 426€ 97 144€ 58 071€ 36 281€ 12 953€
013
A.II.2
Stavby
28 492€ 24 517€ 28 902€ 26 572€ 27 193€ 30 785€ 34 375€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
144 443€ 92 677€ 112 351€ 162 724€ 232 481€ 124 834€ 136 194€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
18 279€ 23 912€ 30 040€ 26 903€ 20 800€ 32 274€ 22 428€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 000€ 68 398€ 76 008€ 24 262€ 15 000€ 312€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
340 388 € 200 635 € 224 372 € 195 512 € 360 469 € 124 625 € 132 177 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
35 375 € 33 714 € 39 917 € 69 626 € 84 514 € 91 981 € 89 239 €
032
B.I.1
Materiál
149€ 855€ 855€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
122€ 3 428€ 19 861€ 38 200€ 46 300€ 63 300€ 65 500€
035
B.I.4
Zvieratá
34 606€ 28 933€ 18 703€ 30 928€ 37 716€ 28 183€ 23 241€
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€ 498€
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
299 794 € 164 237 € 147 438 € 57 490 € 212 224 € 29 616 € 41 677 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
25 312€ 42 577€ 32 862€ 15 723€ 13 618€ 5 884€ 25 132€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
254 361€ 110 485€ 103 401€ 30 592€ 187 201€ 12 475€ 3 983€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
20 121€ 11 175€ 11 175€ 11 175€ 11 405€ 11 257€ 12 562€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
5 219 € 2 684 € 37 017 € 68 396 € 63 731 € 3 028 € 1 261 €
056
B.IV.1
Peniaze
534€ 2 071€ 29 790€ 60 800€ 32 807€ 695€ 343€
057
B.IV.2
Účty v bankách
4 685€ 613€ 7 227€ 7 596€ 30 924€ 2 333€ 918€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
261 € 484 € 207 € 200 € 153 € 518 € 674 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
261€ 484€ 207€ 200€ 153€ 518€ 674€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
707 827 € 555 537 € 599 306 € 533 317 € 714 167 € 349 317 € 339 113 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
141 584 € 127 233 € 124 975 € 132 558 € 131 531 € 131 151 € 130 380 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 € 100 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
1 841 € 1 841 € 1 841 € 1 841 € 1 841 € 1 841 € 1 841 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 841€ 1 841€ 1 841€ 1 841€ 1 841€ 1 841€ 1 841€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 584 € 3 040 € 3 040 € 2 989 € 2 969 € 2 970 € 2 970 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 584€ 3 040€ 3 040€ 2 989€ 2 969€ 2 970€ 2 970€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
21 809 € 20 094 € 27 676 € 26 702 € 26 340 € 25 569 € 23 278 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
29 391€ 27 676€ 27 676€ 26 702€ 26 340€ 25 569€ 23 278€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 582€ -7 582€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
14 350 € 2 258 € -7 582 € 1 026 € 381 € 771 € 2 291 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
498 743 € 350 869 € 381 992 € 361 016 € 527 989 € 218 166 € 208 733 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 791 € 3 339 € 1 081 € 264 € 745 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 791€ 3 339€ 1 081€ 264€ 745€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
61 808 € 35 296 € 49 479 € 68 403 € 78 630 € 41 061 € 53 880 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
669€ 712€ 634€ 534€ 483€ 454€ 428€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
61 139€ 34 584€ 48 845€ 67 869€ 78 147€ 40 607€ 53 452€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
142 450 € 163 182 € 161 075 € 131 687 € 219 596 € 152 257 € 154 853 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
72 864€ 70 528€ 66 379€ 73 722€ 82 043€ 75 577€ 78 892€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
3 514€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€ 29 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 355€ 1 884€ 1 631€ 1 382€ 734€ 900€ 2 340€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
901€ 1 113€ 932€ 797€ 742€ 1 214€ 1 424€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
5 571€ 2 258€ 1 601€ 1 973€ 886€ 336€ 1 341€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
32 759€ 58 399€ 61 532€ 24 813€ 106 191€ 45 230€ 38 342€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
5 000€ 29 712€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
292 694 € 149 052 € 170 357 € 155 662 € 199 306 € 24 848 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
45 886€ 56 398€ 44 654€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
246 808€ 92 654€ 125 703€ 155 662€ 199 306€ 24 848€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
67 500 € 77 435 € 92 339 € 39 743 € 54 647 €
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
67 500€ 67 500€ 77 435€ 24 839€ 39 743€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
9 935€ 14 904€ 14 904€ 14 904€