Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
51 376 € 45 449 € 51 563 € 59 614 € 39 616 € 71 668 € 93 961 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
45 610€ 56 177€ 63 359€ 54 204€ 47 083€ 73 436€ 77 668€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-2 334€ -16 926€ -30 564€ -14 888€ -7 467€ -25 338€ -7 210€
07
II.3
Aktivácia
8 100€ 6 198€ 18 768€ 20 298€ 23 570€ 23 503€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
126 827 € 133 345 € 125 191 € 96 279 € 93 717 € 91 276 € 114 181 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
64 944€ 91 026€ 75 016€ 55 028€ 56 593€ 48 099€ 48 946€
10
B.2
Služby
61 883€ 42 319€ 50 175€ 41 251€ 37 124€ 43 177€ 65 235€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-75 451 € -87 896 € -73 628 € -36 665 € -54 101 € -19 608 € -20 220 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
35 613 € 44 505 € 46 952 € 37 698 € 37 725 € 43 182 € 36 104 €
13
C.1
Mzdové náklady
25 615€ 31 307€ 34 035€ 27 342€ 27 269€ 29 866€ 24 863€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
8 246€ 10 567€ 10 555€ 8 022€ 7 766€ 10 511€ 8 750€
16
C.4
Sociálne náklady
1 752€ 2 631€ 2 362€ 2 334€ 2 690€ 2 805€ 2 491€
17
D
Dane a poplatky
4 049€ 5 090€ 3 971€ 4 128€ 3 959€ 2 957€ 3 014€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
83 557€ 82 932€ 94 355€ 106 346€ 86 752€ 77 946€ 70 067€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 968€ 250€ 2 910€ 100€ 50€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
1 743€ 87€ 2 366€ 26€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 886€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
239 904€ 238 483€ 229 338€ 206 072€ 198 768€ 156 952€ 146 088€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 116€ 2 742€ 3 200€ 3 682€ 4 375€ 4 276€ 4 654€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
33 232 € 17 543 € 7 395 € 17 553 € 12 400 € 9 083 € 12 053 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
11 210€ 11 906€ 10 997€ 10 528€ 8 372€ 4 708€ 4 869€
41
O
Kurzové straty
477€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 795€ 1 287€ 2 450€ 4 546€ 2 369€ 2 321€ 1 558€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-14 005 € -13 670 € -13 447 € -15 073 € -10 740 € -7 030 € -6 425 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
19 227 € 3 873 € -6 052 € 2 480 € 1 660 € 2 053 € 5 628 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
4 877 € 1 615 € 1 530 € 1 454 € 1 279 € 1 282 € 3 337 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
4 877€ 1 615€ 1 530€ 1 454€ 1 279€ 1 282€ 3 337€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 350 € 2 258 € -7 582 € 1 026 € 381 € 771 € 2 291 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
19 227 € 3 873 € -6 052 € 2 480 € 1 660 € 2 053 € 5 628 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 350 € 2 258 € -7 582 € 1 026 € 381 € 771 € 2 291 €