Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
930 488 € 790 925 € 731 504 € 893 553 € 994 937 € 920 053 € 839 280 € 789 463 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
506 678 € 411 105 € 468 728 € 562 468 € 616 149 € 436 828 € 385 232 € 302 838 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
506 678 € 411 105 € 468 728 € 562 468 € 616 149 € 436 828 € 295 132 € 249 738 €
012
A.II.1
Pozemky
43 751€ 43 751€ 43 751€ 43 751€ 43 751€ 43 750€ 43 750€ 43 750€
013
A.II.2
Stavby
79 478€ 84 031€ 73 638€ 76 001€ 78 364€ 80 800€ 84 661€ 89 303€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
262 886€ 283 323€ 351 339€ 442 716€ 494 034€ 103 987€ 71 671€ 103 780€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
120 563€ 208 291€ 95 050€ 12 905€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
90 100 € 53 100 €
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
90 100€ 53 100€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
420 757 € 376 796 € 259 840 € 327 624 € 372 969 € 481 818 € 451 925 € 484 646 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
139 679 € 140 500 € 93 551 € 250 343 € 333 867 € 356 611 €
032
B.I.1
Materiál
139 679€ 140 500€ 93 551€ 250 343€ 333 867€ 356 611€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
93 103 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
93 103€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
56 325 € 105 723 € 103 154 € 115 074 € 195 621 € 113 934 € 125 373 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
50 329€ 88 747€ 85 372€ 115 074€ 193 621€ 113 908€ 123 505€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
5 996€ 16 976€ 17 782€ 26€ 1 868€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
364 432 € 131 394 € 16 186 € 234 521 € 164 344 € 35 854 € 4 124 € 2 662 €
056
B.IV.1
Peniaze
357 500€ 123 870€ 13 317€ 233 166€ 162 289€ 33 178€ 3 489€ 1 690€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 932€ 7 524€ 2 869€ 1 355€ 2 055€ 2 676€ 635€ 972€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 053 € 3 024 € 2 936 € 3 461 € 5 819 € 1 407 € 2 123 € 1 979 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 053€ 3 024€ 2 936€ 3 461€ 5 819€ 544€ 2 123€ 1 979€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
863€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
930 488 € 790 925 € 731 504 € 893 553 € 994 937 € 920 053 € 839 280 € 789 463 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
416 737 € 293 515 € 263 295 € 205 151 € 152 062 € 109 384 € 255 213 € 267 085 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
187 332 € 221 332 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
187 000€ 221 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
332€ 332€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
14 096 € 14 096 € 14 096 € 14 096 € 14 096 € 14 096 € 12 658 € 11 462 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
14 096€ 14 096€ 14 096€ 14 096€ 14 096€ 14 096€ 12 658€ 11 462€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
262 776 € 230 174 € 184 416 € 131 328 € 88 649 € 47 477 € 26 457 € 3 737 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
262 776€ 230 174€ 184 416€ 131 328€ 88 649€ 47 477€ 26 457€ 3 737€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
133 226 € 42 606 € 58 144 € 53 088 € 42 678 € 41 172 € 22 127 € 23 915 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
495 895 € 497 391 € 468 209 € 688 359 € 842 656 € 808 738 € 584 067 € 522 378 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
356 € 1 157 € 649 € 357 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
356€ 1 157€ 649€ 357€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 654 € 14 038 € 25 289 € 311 493 € 47 839 € 49 907 € 84 € 3 511 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
3 654€ 2 888€ 2 139€ 1 343€ 689€ 53€ 84€ 131€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
11 150€ 23 150€ 310 150€ 47 150€ 49 854€ 3 380€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
322 676 € 279 276 € 291 319 € 254 399 € 278 801 € 399 344 € 295 258 € 284 218 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
304 613€ 261 293€ 274 051€ 228 759€ 264 706€ 369 093€ 277 454€ 273 402€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
10 890€ 10 857€ 10 804€ 9 528€ 7 575€ 8 216€ 4 322€ 4 499€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
5 992€ 6 316€ 6 031€ 5 093€ 4 235€ 4 256€ 2 352€ 2 420€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 181€ 810€ 433€ 11 019€ 2 285€ 17 779€ 11 130€ 3 897€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
169 209 € 204 077 € 150 444 € 121 818 € 515 659 € 359 487 € 288 725 € 234 649 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
128 559€ 142 111€ 61 446€ 39 632€ 426 153€ 274 293€ 209 054€ 149 094€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
40 650€ 61 966€ 88 998€ 82 186€ 89 506€ 85 194€ 79 671€ 85 555€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
17 856 € 19 € 43 € 219 € 1 931 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
17 856€ 19€ 43€ 219€ 1 931€