Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01
I.
Tržby z predaja tovaru
24 500€ 12 560€ 37 562€ 18 734€ 8 383€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
17 236€ 5 050€ 228€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
7 264 € 12 560 € 32 512 € 18 506 € 8 383 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 487 620 € 1 207 563 € 1 011 074 € 1 080 062 € 979 648 € 1 163 797 € 777 095 € 997 528 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 487 620€ 1 207 563€ 1 011 074€ 1 080 062€ 979 648€ 1 163 797€ 777 095€ 997 528€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
988 533 € 846 344 € 681 012 € 722 621 € 780 271 € 849 862 € 513 281 € 725 527 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
734 150€ 607 371€ 474 914€ 564 585€ 586 947€ 690 687€ 439 892€ 495 359€
10
B.2
Služby
254 383€ 238 973€ 206 098€ 158 036€ 193 324€ 159 175€ 73 389€ 230 168€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
506 351 € 373 779 € 362 574 € 375 947 € 207 760 € 313 935 € 263 814 € 272 001 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
233 384 € 224 647 € 225 335 € 187 526 € 191 538 € 176 582 € 179 143 € 191 724 €
13
C.1
Mzdové náklady
164 169€ 156 698€ 157 772€ 130 345€ 132 577€ 121 567€ 121 229€ 127 764€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
57 371€ 56 456€ 56 774€ 47 580€ 48 588€ 45 341€ 47 833€ 48 233€
16
C.4
Sociálne náklady
11 844€ 11 493€ 10 789€ 9 601€ 10 373€ 9 674€ 10 081€ 15 727€
17
D
Dane a poplatky
6 548€ 6 027€ 6 271€ 6 253€ 7 691€ 14 172€ 5 673€ 7 028€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
117 901€ 107 744€ 128 833€ 117 821€ 53 702€ 54 543€ 38 952€ 36 888€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
7 501€ 12 000€ 100 537€ 12 188€ 11 036€ 7 337€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
10 105€ 7 609€ 5 447€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 821€ 24 257€ 78 548€ 45 235€ 30 868€ 15 485€ 10 635€ 15 305€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
12 823€ 16 080€ 11 434€ 56 107€ 9 867€ 551€ 1 101€ 223€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
144 516 € 51 039 € 69 249 € 65 475 € 76 367 € 85 655 € 53 007 € 53 333 €
38
X.
Výnosové úroky
1€ 1€ 1€ 2€
39
N
Nákladové úroky
7 768€ 9 890€ 8 653€ 11 522€ 17 839€ 19 148€ 13 685€ 13 646€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
4 822€ 19 629€ 180€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 522€ 3 365€ 2 452€ 5 210€ 3 916€ 13 380€ 10 288€ 10 105€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 290 € -8 433 € -11 105 € 2 897 € -21 574 € -32 527 € -23 972 € -23 749 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
133 226 € 42 606 € 58 144 € 68 372 € 54 793 € 53 128 € 29 035 € 29 584 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 284 € 12 115 € 11 956 € 6 908 € 5 669 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 284€ 12 115€ 11 956€ 6 908€ 5 669€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
133 226 € 42 606 € 58 144 € 53 088 € 42 678 € 41 172 € 22 127 € 23 915 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
133 226 € 42 606 € 58 144 € 68 372 € 54 793 € 53 128 € 29 035 € 29 584 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
133 226 € 42 606 € 58 144 € 53 088 € 42 678 € 41 172 € 22 127 € 23 915 €