Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
5 696 535 € 6 385 459 € 6 103 038 € 7 722 997 € 6 395 202 € 7 160 130 € 9 410 722 € 8 692 723 € 6 429 705 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
538 591 € 147 924 € 180 882 € 572 243 € 553 820 € 558 615 € 237 707 € 240 202 € 307 553 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
136 740 € 147 924 € 180 882 € 572 243 € 553 820 € 558 615 € 237 707 € 240 202 € 307 553 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
5 118€ 6 114€ 7 110€ 4 602€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
131 622€ 141 810€ 173 772€ 214 641€ 200 820€ 205 615€ 201 671€ 240 202€ 307 553€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
36 036€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
353 000€ 353 000€ 353 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
401 851 €
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
401 851€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
5 151 101 € 6 225 125 € 5 915 616 € 7 142 301 € 5 833 718 € 6 595 124 € 9 143 115 € 8 445 619 € 6 119 180 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
1 370 291 € 715 769 € 566 930 € 186 851 € 1 298 178 € 2 179 192 € 1 971 293 € 1 969 696 € 1 246 806 €
032
B.I.1
Materiál
34 477€ 40 124€ 38 436€ 41 410€ 45 590€ 55 617€ 22 561€ 22 652€ 17 174€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 335 814€ 675 645€ 528 494€ 145 441€ 844 103€ 1 321 576€ 407 771€ 781 000€ 1 229 632€
034
B.I.3
Výrobky
036
B.I.5
Tovar
408 485€ 801 999€ 1 540 961€ 1 166 044€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
52 396 € 66 738 € 166 118 € 116 296 € 7 229 € 128 667 € 18 408 € 10 009 € 5 668 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
31 278€ 150 467€ 104 145€ 119 153€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
52 396€ 35 460€ 15 651€ 12 151€ 7 229€ 9 514€ 18 408€ 10 009€ 5 668€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
2 703 737 € 3 458 790 € 5 112 793 € 6 563 311 € 2 904 854 € 4 036 736 € 6 360 681 € 3 807 358 € 3 870 939 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
2 176 731€ 2 358 074€ 4 150 565€ 5 083 127€ 2 202 533€ 2 029 301€ 4 690 046€ 2 645 461€ 2 309 568€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
84 928€ 436 976€ 77 891€ 997 342€ 410 766€ 1 317 067€ 159 644€ 30 238€ 356 899€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
1 272€ 990€ 988€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
18 160€ 1 045€ 215 496€ 129 033€ 1 064€ 315 127€ 2 738€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
423 918€ 662 695€ 668 841€ 353 809€ 289 219€ 374 251€ 1 507 265€ 1 131 659€ 1 204 472€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
1 024 677 € 1 983 828 € 69 775 € 275 843 € 1 623 457 € 250 529 € 792 733 € 2 658 556 € 995 767 €
056
B.IV.1
Peniaze
52 612€ 5 808€ 13 277€ 1 408€ 116 084€ 75 874€ 32 820€ 2 874€ 1 899€
057
B.IV.2
Účty v bankách
972 065€ 1 978 020€ 56 498€ 274 435€ 1 507 373€ 174 655€ 759 913€ 2 655 682€ 993 868€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
6 843 € 12 410 € 6 540 € 8 453 € 7 664 € 6 391 € 29 900 € 6 902 € 2 972 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
5 297€ 4 326€ 5 203€ 3 181€ 7 664€ 6 391€ 29 900€ 6 902€ 2 972€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 546€ 8 084€ 1 337€ 5 272€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
5 696 535 € 6 385 459 € 6 103 038 € 7 722 997 € 6 395 202 € 7 160 130 € 9 410 722 € 8 692 723 € 6 429 705 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
2 559 669 € 4 362 471 € 4 620 696 € 4 522 448 € 4 180 918 € 4 909 632 € 6 079 384 € 5 109 207 € 2 540 970 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
999 451 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
1 000 000€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-549€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
740 592 € 4 063 394 € 4 515 145 € 3 863 615 € 3 354 152 € 4 322 081 € 4 571 748 € 2 533 392 € 535 521 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
740 592€ 4 063 394€ 4 515 145€ 3 863 615€ 3 354 152€ 4 322 081€ 4 571 748€ 2 533 392€ 535 521€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
812 323 € 291 774 € 98 248 € 651 530 € 819 463 € 580 248 € 1 500 333 € 2 568 512 € 1 998 146 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
3 136 866 € 2 022 988 € 1 482 342 € 3 200 549 € 2 213 780 € 2 250 498 € 3 331 192 € 3 583 144 € 3 888 239 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
61 382 € 64 351 € 63 457 € 91 228 € 91 120 € 84 611 € 138 953 € 90 922 € 65 900 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
10 339€ 10 059€ 9 429€ 7 452€ 5 924€ 5 550€ 88 524€ 59 641€ 44 098€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
15 681€ 19 681€ 14 930€ 24 168€ 35 440€ 14 316€ 50 429€ 31 281€ 21 802€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
35 362€ 34 611€ 39 098€ 59 608€ 49 756€ 64 745€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
16 316 € 106 610 € 124 665 € 89 319 € 89 361 € 88 641 € 100 462 € 433 983 € 172 204 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
6 114€
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 821€ 2 391€ 2 052€ 1 867€ 1 705€ 1 401€ 1 083€ 901€ 536€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
7 381€ 104 219€ 122 613€ 87 452€ 87 656€ 87 240€ 99 379€ 433 082€ 171 668€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 947 791 € 1 841 790 € 820 736 € 1 774 575 € 1 680 299 € 1 724 246 € 3 091 777 € 3 058 239 € 3 650 135 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
1 118 385€ 1 720 903€ 806 295€ 1 509 612€ 1 504 540€ 1 629 535€ 2 018 536€ 2 412 933€ 2 749 371€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
23 471€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
79 781€ 12 765€ 114 398€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 640 102€ 227 678€ 8 823€ 617 610€ 356 125€ 341 694€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
15 258€ 15 317€ 8 454€ 8 849€ 11 280€ 12 220€ 7 463€ 7 908€ 9 859€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
8 068€ 8 374€ 4 772€ 8 752€ 5 839€ 6 343€ 4 245€ 3 682€ 3 352€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
154 867€ 86 338€ 963€ 18 960€ 158 136€ 54 594€ 307 350€ 203 929€ 365 459€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
11 111€ 10 858€ 252€ 724€ 504€ 12 731€ 33 321€ 60 897€ 66 002€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
10 237€ 368 000€ 353 000€ 353 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
111 377 € 473 484 € 877 427 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
111 377€ 473 484€ 877 427€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
504 € 146 € 372 € 496 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
504€ 146€ 372€ 496€