Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
1 050 126€ 1 018 007€ 1 989 501€ 1 961 632€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
362€ 669 623€ 689 626€ 1 410 430€ 1 268 870€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
-362 € 380 503 € 328 381 € 579 071 € 692 762 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
10 761 821 € 8 378 629 € 6 433 105 € 8 504 998 € 12 991 879 € 7 848 878 € 7 712 487 € 10 939 295 € 10 054 607 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
10 101 652€ 8 231 478€ 6 050 052€ 9 203 660€ 13 450 770€ 6 906 323€ 7 900 293€ 11 381 106€ 9 058 803€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
660 169€ 147 151€ 383 053€ -698 662€ -477 473€ 913 808€ -275 460€ -441 811€ 995 804€
07
II.3
Aktivácia
18 582€ 28 747€ 87 654€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
9 134 672 € 7 457 846 € 5 905 601 € 7 807 616 € 11 505 146 € 6 918 431 € 5 915 520 € 7 861 258 € 7 307 844 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 399 351€ 2 078 778€ 1 265 014€ 2 047 267€ 3 026 773€ 2 324 475€ 1 390 512€ 1 687 367€ 2 046 666€
10
B.2
Služby
6 735 321€ 5 379 068€ 4 640 587€ 5 760 349€ 8 478 373€ 4 593 956€ 4 525 008€ 6 173 891€ 5 261 178€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 627 149 € 920 783 € 527 142 € 1 077 885 € 1 815 114 € 1 509 518 € 2 489 729 € 3 078 037 € 2 746 763 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
319 276 € 239 455 € 151 234 € 157 072 € 256 653 € 216 398 € 165 187 € 166 818 € 126 937 €
13
C.1
Mzdové náklady
229 019€ 171 144€ 109 547€ 115 595€ 188 531€ 157 617€ 121 384€ 129 310€ 97 324€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
77 688€ 58 549€ 36 238€ 36 009€ 60 720€ 52 136€ 37 869€ 31 525€ 25 092€
16
C.4
Sociálne náklady
12 569€ 9 762€ 5 449€ 5 468€ 7 402€ 6 645€ 5 934€ 5 983€ 4 521€
17
D
Dane a poplatky
13 004€ 17 234€ 20 830€ 8 732€ 61 742€ 93 158€ 62 557€ 6 426€ 26 333€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
54 155€ 52 889€ 60 548€ 78 223€ 91 380€ 109 265€ 110 477€ 113 141€ 87 008€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
43 069€ 50 933€ 85 873€ 41 663€ 54 431€ 556 718€ 4 605€ 498 185€ 78 216€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 547€ 37 394€ 101 223€ 40 433€ 26 356€ 548 122€ 3 772€ 443 675€ 64 774€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
163 540€ 239 934€ 134 912€ -13 487€ 8 549€ 261 861€ 2 516€ 3 993€ 1 415€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 618€ 13 162€ 1 146€ 101 216€ 204 455€ 172 881€ 432 124€ 554 341€ 68 626€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
37 100€ 18 759€ -4 164€ 95 885€ 460 908€ 243 638€ 597 362€ 210 800€ 104 312€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
1 054 214 € 379 213 € 149 578 € 853 906 € 1 168 412 € 766 675 € 1 984 587 € 3 185 710 € 2 482 826 €
38
X.
Výnosové úroky
5 347€ 6 243€ 7 847€ 11 543€ 3 782€ 107€ 27 088€ 252€ 69€
39
N
Nákladové úroky
5 118€ 7 635€ 17 209€ 12 526€ 15 089€ 1 241€ 8 456€ 8 942€ 8 886€
41
O
Kurzové straty
57€ 15€ 57€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
7€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
19 081€ 19 136€ 21 475€ 16 955€ 17 004€ 14 772€ 12 829€ 7 670€ 3 519€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-18 852 € -20 521 € -30 837 € -17 995 € -28 326 € -15 963 € 5 803 € -16 360 € -12 336 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 035 362 € 358 692 € 118 741 € 835 911 € 1 140 086 € 750 712 € 1 990 390 € 3 169 350 € 2 470 490 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
223 039 € 66 918 € 20 493 € 184 381 € 320 623 € 170 464 € 490 057 € 600 838 € 472 344 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
239 975€ 86 727€ 23 993€ 189 303€ 318 338€ 161 569€ 498 360€ 605 455€ 475 080€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-16 936€ -19 809€ -3 500€ -4 922€ 2 285€ 8 895€ -8 303€ -4 617€ -2 736€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
812 323 € 291 774 € 98 248 € 651 530 € 819 463 € 580 248 € 1 500 333 € 2 568 512 € 1 998 146 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 035 362 € 358 692 € 118 741 € 835 911 € 1 140 086 € 750 712 € 1 990 390 € 3 169 350 € 2 470 490 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
812 323 € 291 774 € 98 248 € 651 530 € 819 463 € 580 248 € 1 500 333 € 2 568 512 € 1 998 146 €