Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

 • Názov Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • IČO 36485250
 • DIČ 2020020706
 • IČ DPH SK2020020706 podľa §4
 • Sídlo Hraničná 662/17, 058 89 Poprad
 • Dátum vzniku 1. mája 2003, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 10263/P
 • Základné imanie Podľa ORSR: 53 976 200 € / splatené 53 976 200 €
  Podľa účtovnej závierky: 53 976 200 €

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu neobmedzený počet firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predstavenstvo
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
PhDr. Ján Volný, PhD. Predseda predstavenstva Muránska 44, 052 01 Spišská Nová Ves 3. mája 2017
Ing. Mgr. Štefan Bukovič Člen predstavenstva Lúčna 91, 059 14 Spišský Štiavnik 3. mája 2017
Ing. Peter Volčko Člen predstavenstva 50, 053 23 Poráč 3. mája 2017
Ing. Peter Ďuroška Podpredseda predstavenstva Široká 1887/68, 058 01 Poprad 17. augusta 2017
PhDr. Mgr. Peter Bendík Člen predstavenstva 475, 059 72 Vlková 18. januára 2019
Mgr. Slavomír Kopáč Člen predstavenstva Koliesko 700/17, 059 40 Liptovská Teplička 18. januára 2019
 • Konanie menom spoločnosti [od 30. apríla 2003] Konať v mene spoločnosti je oprávnený každý člen predstavenstva. Vo všetkých veciach v mene spoločnosti sú oprávnení podpisovať všetci členovia predstavenstva, pričom v mene spoločnosti podpisujú najmenej dvaja členovia predstavenstva. Podpisovanie sa vykoná tak, že k obchodnému menu spoločnosti, menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
Dozorná rada
Osoba Funkcia Adresa Dátum vzniku funkcie Obdobie
Stanislav Kubaský Člen dozornej rady SNP 94/14, 059 39 Šuňava - Nižná Šuňava 12. mája 2006
Ing. Ján Mokoš Člen dozornej rady Tatranské Zruby 1, 062 01 Vysoké Tatry 12. mája 2006
Ing. Dušan Tomaško, MBA Dozorná rada Záhradná 1366/10, 056 01 Gelnica 5. februára 2015
PhDr. Mgr. Ján Ferenčák Dozorná rada Zochova 1679/46, 060 01 Kežmarok 5. februára 2015
PhDr. Ľuboš Tomko Dozorná rada Letná 1081/33, 064 01 Stará Ľubovňa 5. februára 2015
MVDr. Michal Kapusta Člen dozornej rady Mariánske námestie 557/32, 053 04 Spišské Podhradie 8. júna 2018
PaedDr. Ľubomír Rešetár Člen dozornej rady 197, 065 48 Šarišské Jastrabie 8. júna 2018
Ing. Štefan Džurný Člen dozornej rady 81, 059 06 Červený Kláštor 8. júna 2018
Ing. Anton Danko Dozorná rada Kuzmányho 5000/1, 058 01 Poprad 18. januára 2019
Ing. Pavol Bečarik Dozorná rada Banícka 1737/17, 052 01 Spišská Nová Ves 18. januára 2019
Lívia Kovalčíková, B.S.B.A. Dozorná rada 52, 065 31 Jarabina 18. januára 2019
Mgr. Miroslava Szitová, PhD. Dozorná rada Rázusova 9, 053 11 Smižany 18. januára 2019
Ing. Miroslav Vilkovský, MBA Dozorná rada Probstnerova cesta 1374/4, 054 01 Levoča 18. januára 2019
Ing. Dáša Vojsovičová Dozorná rada Mierová 233/133, 059 21 Svit 18. januára 2019
Predmety podnikania
Názov Vznik
vykonáva priameho investora výstavby zdravotne-vodohospodárskych stavieb a ostatnej podnikovej investičnej výstavby v zmysle predpisov o investičnej výstavbe zdravotne-vodohospodárskych stavieb v rozsahu stanovenom osobitným oprávnením, zabezpečuje prípravu a projektovú dokumentáciu pre zdravotne-vodohospodárske stavby, opravy a údržbu základných prostriedkov 30.4.2003
vykonáva ďalšie nadväzujúce a pomocné činnosti podniku, servisné a opravárenské práce a technologické montáže, technické revízie vyhradených technických zariadení pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie; vykonáva činnosť súvisiacu s prevádzkou dopravných a mechanizačných prostriedkov; zabezpečuje obhospodarovanie bytového, nebytového fondu a rekreačných zariadení podniku 30.4.2003
zabezpečuje systematické využívanie výsledkov vedy a techniky na zvyšovanie technickej a technologickej úrovne vodohospodárskych procesov vrátane odbornej prípravy pracovníkov, zabezpečuje technický rozvoj a vývojové úlohy s tým súvisiace pre potreby podniku, prípadne i pre iné organizácie 30.4.2003
zabezpečuje plánovaciu, finančnú, účtovnú a mzdovú agendu spojenú s riadením hospodárskej činnosti podniku; vykonáva kontrolnú činnosť 30.4.2003
projektovanie, sledovanie, riadenie, vykonávanie a vyhodnocovanie úloh hydrogeologického prieskumu 30.4.2003
výroba tepla, výroba elektriny, rozvod elektriny, rozvod tepla 30.4.2003
nakladanie s odpadom:
odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a odvoz odpadov zo septikov a žúmp
čistenie odpadových vôd
spracovanie a skladovanie stabilizovaného kalu na čistiarňach odpadových vôd a jeho vývoz
prevoz očkovacieho kalu pri zapracovaní nových čistiarní odpadových vôd
skladovanie kalu z úpravy vody
odvoz spotrebovaných olejov a kyselín výkupcom
19.10.2012
vykonáva výber pracovníkov na príslušné pracovné pozície, zabezpečuje starostlivosť o zamestnancov a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov 30.4.2003
prevádzkovanie verejných vodovodov I. kategórie 30.9.2004
prevádzkovanie verejných kanalizácií I. kategórie 30.9.2004
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností 30.9.2004
veľkoobchod v rozsahu voľných živností 30.9.2004
maloobchod v rozsahu voľných živností 30.9.2004
nepravidelná neverejná cestná osobná doprava 30.9.2004
reklamná, inzertná a propagačná činnosť 30.9.2004
prenájom hnuteľného majetku v rozsahu voľných živností 30.9.2004
prenájom nehnuteľností s poskytovaním aj iných ako základných služieb spojených s prenájmom 30.9.2004
činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov 30.9.2004
výkon činnosti stavebného dozoru; inžinierske stavby - vodohospodárske stavby /hydromelioračné stavby/, potrubné a iné líniové stavby 30.9.2004
verejné obstarávanie 30.9.2004
Inžinierska činnosť 3.7.2019
Výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 3.7.2019
Výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera v kategórii inžinier pre konštrukcie inžinierskych stavieb 3.7.2019
Iné právne skutočnosti
1. Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice N 107/2003, Nz 25641/2003 zo dňa 8.4.2003 spísanou JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou so sídlom v Bratislave podľa zák.č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.
2. Dodatok č. 1 k stanovám a.s., schválený valným zhromaždením dňa 3.12.2003.
História zmien a podania