Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
147 314 110 € 146 854 154 € 149 559 158 € 152 451 347 € 153 436 388 € 140 251 457 € 129 925 080 € 129 267 539 € 126 614 467 € 108 679 922 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
145 739 202 € 145 684 949 € 146 653 347 € 148 721 033 € 149 565 810 € 135 784 259 € 123 781 075 € 121 832 312 € 118 845 823 € 102 289 700 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
172 834 € 215 675 € 171 463 € 130 723 € 111 919 € 109 435 € 111 497 € 159 726 € 291 289 € 251 748 €
005
A.I.2
Software
142 857€ 156 213€ 171 463€ 130 723€ 111 919€ 109 435€ 111 497€ 159 726€ 150 550€ 146 487€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
29 227€ 19 272€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
750€ 40 190€ 140 739€ 105 261€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
145 566 368 € 145 469 274 € 146 481 884 € 148 590 310 € 149 453 891 € 135 674 824 € 123 669 578 € 121 672 586 € 118 554 534 € 102 037 952 €
012
A.II.1
Pozemky
4 746 177€ 4 815 316€ 4 800 440€ 4 588 743€ 4 544 729€ 4 364 834€ 4 357 982€ 4 372 864€ 4 440 593€ 4 231 880€
013
A.II.2
Stavby
119 351 970€ 118 135 673€ 113 156 293€ 115 436 939€ 105 659 059€ 100 255 953€ 96 441 001€ 97 558 038€ 79 606 962€ 79 993 801€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
15 979 523€ 16 509 551€ 18 307 459€ 18 822 637€ 14 602 838€ 9 950 179€ 10 261 295€ 11 132 784€ 7 195 845€ 7 655 398€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
5 488 060€ 6 008 734€ 10 217 692€ 9 741 775€ 24 641 042€ 21 103 642€ 12 609 300€ 8 608 455€ 27 238 929€ 10 156 873€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
638€ 216€ 6 223€ 216€ 445€ 72 205€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
1 537 793 € 1 130 296 € 2 874 713 € 3 690 778 € 3 848 329 € 4 411 661 € 6 028 798 € 7 409 023 € 7 740 546 € 6 361 855 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
361 € 417 € 360 € 488 € 404 € 457 € 305 € 346 € 375 € 448 €
032
B.I.1
Materiál
361€ 417€ 360€ 488€ 404€ 457€ 305€ 346€ 375€ 448€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
1 059 042 € 1 118 681 € 1 198 722 € 1 124 628 € 477 410 € 2 288 998 € 1 103 198 € 573 826 € 1 819 046 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 050 267€ 1 118 178€ 1 197 165€ 761 115€ 246 082€ 856 606€ 565 924€ 81 267€ 630 020€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
7 641€ 346 743€ 230 251€ 1 431 742€ 343 611€ 100 507€ 596 112€ 17 147€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 134€ 503€ 1 557€ 16 770€ 1 077€ 650€ 193 663€ 392 052€ 592 914€ 9 643€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
478 390 € 11 198 € 1 675 631 € 2 565 662 € 3 370 515 € 2 122 206 € 4 925 295 € 6 834 851 € 5 921 125 € 5 317 769 €
056
B.IV.1
Peniaze
3 084€ 2 929€ 6 163€ 5 831€ 5 292€ 6 492€ 7 155€ 7 233€ 7 209€ 4 632€
057
B.IV.2
Účty v bankách
473 336€ 6 299€ 1 669 468€ 2 559 831€ 3 365 223€ 2 115 714€ 4 918 140€ 6 827 618€ 5 913 916€ 5 313 137€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
1 970€ 1 970€ 0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
37 115 € 38 909 € 31 098 € 39 536 € 22 249 € 55 537 € 115 207 € 26 204 € 28 098 € 28 367 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
37 115€ 37 859€ 31 098€ 38 654€ 22 249€ 22 468€ 21 908€ 19 206€ 16 588€ 11 797€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
6 998€ 11 510€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 050€ 882€ 33 069€ 93 299€ 16 570€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
147 314 110 € 146 854 154 € 149 559 158 € 152 451 347 € 153 436 388 € 140 251 457 € 129 925 080 € 129 267 539 € 126 614 467 € 108 679 922 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
78 653 876 € 78 520 730 € 78 282 212 € 77 988 059 € 77 456 668 € 77 076 796 € 76 709 825 € 76 065 182 € 76 509 059 € 76 376 728 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 € 53 976 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€ 53 976 200€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 257 € 8 676 691 € 8 676 692 € 8 676 692 € 8 676 691 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond
(Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov)
8 676 434€ 8 676 435€ 8 676 435€ 8 676 434€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
24 401 492 € 24 276 816 € 23 982 333 € 23 451 366 € 23 082 650 € 22 665 911 € 13 402 850 € 13 846 728 € 13 700 711 € 13 606 854 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
10 341 323€ 10 313 552€ 10 282 153€ 10 227 074€ 10 188 261€ 10 145 762€ 1 404 863€ 1 404 863€ 1 390 262€ 1 378 563€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
14 060 169€ 13 963 264€ 13 700 180€ 13 224 292€ 12 894 389€ 12 520 149€ 11 997 987€ 12 441 865€ 12 310 449€ 12 218 851€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 € 9 440 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€ 9 440€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
266 487 € 258 017 € 313 982 € 550 796 € 388 121 € 424 988 € 644 644 € -443 878 € 146 016 € 116 983 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 036 659 € 6 147 354 € 5 870 714 € 6 419 135 € 5 231 614 € 8 419 984 € 7 246 758 € 9 026 851 € 10 154 965 € 6 528 584 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 131 270 € 2 099 013 € 2 091 386 € 537 949 € 470 820 € 354 450 € 303 954 € 249 025 € 1 570 569 € 638 994 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
20 600€ 23 113€ 15 702€ 25 914€ 23 490€ 25 241€ 20 235€ 21 240€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
23 114€ 24 977€ 27 579€ 84 964€ 48 711€ 32 415€ 15 060€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
3 087 556€ 2 050 923€ 2 048 105€ 427 071€ 398 619€ 296 794€ 268 659€ 227 785€ 1 570 569€ 638 994€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 584 823 € 1 571 221 € 1 586 839 € 1 841 239 € 1 682 455 € 1 757 381 € 1 585 363 € 2 620 763 € 4 064 699 € 1 769 491 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
0€
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
1 147 149€ 2 347 149€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
24 334€ 20 608€ 19 303€ 1 442€ 5 592€ 26 701€ 5 672€ 10 868€ 13 944€ 10 688€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 560 489€ 1 550 613€ 1 567 536€ 1 839 797€ 1 676 863€ 1 730 680€ 1 579 691€ 1 462 746€ 1 703 606€ 1 758 803€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
1 117 547 € 1 382 982 € 1 992 489 € 3 739 947 € 2 678 339 € 5 654 020 € 5 027 539 € 5 651 202 € 3 814 286 € 3 144 456 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
947 707€ 1 184 692€ 1 853 209€ 1 950 560€ 758 984€ 3 603 305€ 2 300 020€ 2 249 392€ 2 069 422€ 624 570€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39 766€ 19 640€ 46 034€ 686 582€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
877€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
48 120€ 54 393€ 51 036€ 63 408€ 46 018€ 46 487€ 34 398€ 55 040€ 34 638€ 39 632€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
37 362€ 43 887€ 38 178€ 41 742€ 32 620€ 34 480€ 23 165€ 27 198€ 23 952€ 21 491€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
82 251€ 99 058€ 49 564€ 61 703€ 188 686€ 16 284€ 9 771€ 12 505€ 8 249€ 14 407€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 230€ 952€ 502€ 1 622 534€ 1 652 031€ 1 953 464€ 2 620 419€ 3 287 427€ 1 631 991€ 1 757 774€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 203 019 € 1 094 138 € 200 000 € 300 000 € 400 000 € 654 133 € 329 902 € 505 861 € 705 411 € 975 643 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
1 511 695€ 100 000€ 200 000€ 300 000€ 400 000€ 153 943€ 329 902€ 505 861€ 705 411€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
1 691 324€ 1 094 138€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 254 133€ 175 959€ 175 959€ 199 550€ 270 232€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
59 623 575 € 62 186 070 € 65 406 232 € 68 044 153 € 70 748 106 € 54 754 677 € 45 968 497 € 44 175 506 € 39 950 443 € 25 774 610 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 149€ 1 520€ 407€ 95€ 1 362€ 361€ 1 047€ 944€ 1 556€ 1 988€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
56 817 358€ 58 952 352€ 62 178 466€ 64 883 842€ 68 213 487€ 52 739 025€ 44 067 240€ 42 274 352€ 38 607 268€ 25 772 622€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 805 068€ 3 232 198€ 3 227 359€ 3 160 216€ 2 533 257€ 2 015 291€ 1 900 210€ 1 900 210€ 1 341 619€