Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
274 632€ 250 599€ 235 819€ 289 831€ 282 161€ 253 100€ 253 711€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
283 617 € 250 720 € 241 882 € 292 196 € 388 269 € 254 773 € 256 201 € 449 245 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
258 765€ 174 472€ 159 958€ 198 851€ 182 695€ 150 822€ 160 195€ 316 696€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
2 125€ 3 423€ 5 463€ 8 981€ 11 385€ 13 412€ 8 038€ 8 342€
05
III.
Tržby z predaja služieb
13 742€ 72 704€ 70 398€ 81 999€ 88 080€ 88 866€ 85 478€ 74 065€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-46€ 35€ -16€ 32€ -112€ 10€ -6€ -336€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 899€ 5 200€ 2 196€ 106 075€ 1 988€ 50 417€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 132€ 86€ 879€ 137€ 146€ 1 663€ 508€ 61€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
266 470 € 252 824 € 232 281 € 282 216 € 305 828 € 268 821 € 248 109 € 424 220 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
189 921€ 125 241€ 111 338€ 138 823€ 130 662€ 108 630€ 110 437€ 276 256€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
15 840€ 44 116€ 43 059€ 53 121€ 65 396€ 62 533€ 58 531€ 26 327€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
9 181€ 6 614€ 7 669€ 8 891€ 13 133€ 9 707€ 8 399€ 11 263€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
33 319 € 57 015 € 55 281 € 65 202 € 67 279 € 67 716 € 58 511 € 82 067 €
16
E.1.
Mzdové náklady
24 588€ 41 745€ 40 289€ 47 758€ 49 536€ 49 719€ 41 898€ 58 276€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 311€ 13 865€ 13 725€ 16 192€ 16 329€ 16 351€ 15 069€ 21 324€
19
E.4.
Sociálne náklady
420€ 1 405€ 1 267€ 1 252€ 1 414€ 1 646€ 1 544€ 2 467€
20
F.
Dane a poplatky
1 724€ 1 204€ 1 628€ 1 446€ 1 323€ 1 794€ 1 428€ 1 227€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
9 943€ 14 957€ 10 744€ 10 650€ 14 320€ 10 373€ 10 373€ 20 621€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
9 943€ 14 957€ 10 744€ 10 650€ 14 320€ 10 373€ 10 373€ 20 621€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
9 873€ 48€ 6 408€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
2 547€ 458€ 3 853€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
3 995€ 3 677€ 2 562€ 3 625€ 3 842€ 4 215€ 382€ 51€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
17 147 € -2 104 € 9 601 € 9 980 € 82 441 € -14 048 € 8 092 € 25 025 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
59 644 € 74 663 € 73 737 € 89 028 € 72 857 € 72 240 € 76 338 € 84 921 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 € 2 € 1 € 186 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 € 2 € 1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
5€ 2€ 1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
186€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
535 € 718 € 387 € 554 € 696 € 414 € 3 685 € 7 764 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
300 € 488 € 148 € 379 € 546 € 196 € 495 € 3 910 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
300€ 488€ 148€ 379€ 546€ 196€ 495€ 3 910€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
235€ 230€ 239€ 175€ 150€ 218€ 3 190€ 3 854€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-535 € -718 € -387 € -554 € -691 € -412 € -3 684 € -7 578 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
16 612 € -2 822 € 9 214 € 9 426 € 81 750 € -14 460 € 4 408 € 17 447 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 421 € 1 269 € 1 306 € 16 371 € 960 € 1 080 € 1 162 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
3 421€ 1 269€ 1 306€ 16 371€ 960€ 1 080€ 1 162€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
13 191 € -2 822 € 7 945 € 8 120 € 65 379 € -15 420 € 3 328 € 16 285 €