Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

FINEP Premiére, s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
23 962 096€ 9 000€ 155 833€ 43 053€ 40 204€ 0€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
4 292 667 € 3 000 000 € 9 000 € 43 053 € 40 028 € 32 370 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
944 083€ 0€ 0€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
23 018 013€ 155 833€ 0€ 0€
05
III.
Tržby z predaja služieb
43 051€ 38 018€ 32 218€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-19 708 026€ 3 000 000€ -155 833€ 0€ 0€
07
V.
Aktivácia
0€ 0€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 0€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
38 597€ 9 000€ 2€ 2 010€ 152€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 420 362 € 227 679 € 289 198 € 332 037 € 67 272 € 37 261 € 24 244 € 21 094 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
919 812€ 0€ 0€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 736€ 88€ 197€ 14 257€ 13 602€ 1 225€ 3 289€ 705€
13
C.
Opravné položky k zásobám
0€ 0€
14
D.
Služby
418 853€ 220 740€ 285 017€ 312 114€ 27 687€ 33 413€ 18 214€ 17 778€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 € 0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
0€ 0€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€ 0€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
0€ 0€
19
E.4.
Sociálne náklady
0€ 0€
20
F.
Dane a poplatky
5 437€ 6 754€ 3 862€ 3 863€ 1 627€ 1 627€ 1 626€ 1 626€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
0€ 0€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
720€ 0€ 0€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
74 524€ 97€ 122€ 1 083€ 24 356€ 996€ 1 115€ 985€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
2 872 305 € 2 772 321 € -280 198 € -332 037 € -67 272 € 5 792 € 15 784 € 11 276 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
2 913 669 € 2 779 172 € -285 214 € -326 371 € -41 289 € 8 413 € 16 515 € 13 735 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
204 € 40 € 33 € 41 € 73 € 83 € 176 € 2 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 0€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
0 € 0 €
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
0€ 0€
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
71 € 38 € 33 € 41 € 72 € 83 € 3 € 2 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
71€ 38€ 33€ 41€ 72€ 83€ 3€ 2€
42
XII.
Kurzové zisky
133€ 2€ 1€ 173€ 0€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
0€ 0€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 0€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
41 082 € 2 905 € 2 978 € 1 999 € 1 170 € 311 € 251 € 108 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
0€ 0€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
34 942 € 58 € 51 € 0 € 0 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
0€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
34 942€ 58€ 51€ 0€ 0€
52
O.
Kurzové straty
7€ 95€ 130€ 1 028€ 905€ 161€ 59€ 0€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€ 0€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 133€ 2 810€ 2 790€ 920€ 265€ 150€ 192€ 108€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-40 878 € -2 865 € -2 945 € -1 958 € -1 097 € -228 € -75 € -106 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
2 831 427 € 2 769 456 € -283 143 € -333 995 € -68 369 € 5 564 € 15 709 € 11 170 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
302 599 € 960 € 968 € 976 € 961 € 1 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
302 599€ 960€ 968€ 976€ 961€ 1€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
0€ 0€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€ 0€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
2 528 828 € 2 769 456 € -283 143 € -334 955 € -69 337 € 4 588 € 14 748 € 11 169 €