Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 023 485 € 901 976 € 818 841 € 844 566 € 845 823 € 697 022 € 686 613 € 507 415 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
718 686 € 709 730 € 655 820 € 676 215 € 669 313 € 544 875 € 503 394 € 351 004 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
718 686 € 709 730 € 655 820 € 676 215 € 669 313 € 544 875 € 503 394 € 351 004 €
012
A.II.1
Pozemky
259 944€ 259 944€ 259 944€ 249 594€ 249 594€ 249 594€ 249 594€ 90 398€
013
A.II.2
Stavby
158 901€ 178 361€ 199 920€ 168 909€ 190 755€ 203 639€ 87 778€ 87 826€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
176 530€ 194 625€ 176 527€ 207 474€ 223 686€ 91 642€ 39 599€ 32 313€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
123 311€ 76 800€ 19 429€ 50 238€ 5 278€ 126 423€ 140 467€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
295 405 € 183 290 € 157 561 € 164 956 € 175 250 € 150 844 € 182 328 € 154 291 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
95 896 € 129 724 € 126 137 € 112 415 € 111 166 € 106 611 € 123 735 € 123 773 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
95 896€ 129 724€ 126 137€ 112 415€ 111 166€ 106 611€ 123 735€ 123 773€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
297 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
297€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
74 555 € 26 523 € 39 056 € 82 492 € 67 547 € 57 178 € 53 663 € 25 769 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
74 555€ 20 523€ 39 056€ 82 492€ 67 547€ 57 178€ 53 663€ 25 769€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
054
B.III.8
Iné pohľadávky
6 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
124 954 € 27 043 € -7 929 € -29 951 € -3 463 € -12 945 € 4 930 € 4 749 €
056
B.IV.1
Peniaze
108 595€ 26 212€ 8 367€ 3 837€ 5 808€ 1 182€ 4 292€ 4 492€
057
B.IV.2
Účty v bankách
16 359€ 831€ -16 296€ -33 788€ -9 271€ -14 127€ 638€ 257€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
9 394 € 8 956 € 5 460 € 3 395 € 1 260 € 1 303 € 891 € 2 120 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 394€ 8 956€ 5 460€ 3 395€ 1 260€ 1 303€ 891€ 2 120€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 023 485 € 901 976 € 818 841 € 844 566 € 845 823 € 697 022 € 686 613 € 507 415 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
338 864 € 318 702 € 307 064 € 81 496 € 48 591 € 47 294 € 83 090 € 75 445 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
342 775 € 342 775 € 342 775 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 € 132 776 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
342 775€ 342 775€ 342 775€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€ 132 776€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-28 283 € -43 015 € -55 687 € -94 367 € -92 786 € -56 989 € -64 643 € -6 819 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
79 630€ 64 898€ 52 226€ 13 546€ 12 248€ 12 248€ 4 594€ 4 594€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-107 913€ -107 913€ -107 913€ -107 913€ -105 034€ -69 237€ -69 237€ -11 413€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
17 069 € 11 639 € 12 673 € 35 784 € 1 298 € -35 796 € 7 654 € -57 815 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
684 621 € 583 274 € 511 777 € 763 070 € 797 232 € 649 728 € 603 523 € 431 970 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 459 € 1 486 € 2 584 € 4 579 € 1 486 € 1 617 € 4 558 € 4 346 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 459€ 1 486€ 2 584€ 4 579€ 1 486€ 1 617€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
4 558€ 4 346€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
59 547 € 89 484 € 34 836 € 67 964 € 87 858 € 38 011 € 284 € 8 879 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 547€ 960€ 451€ 495€ 596€ 571€ 284€ 145€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
58 000€ 88 524€ 34 385€ 67 469€ 87 262€ 37 440€ 8 734€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
486 390 € 388 433 € 371 505 € 564 935 € 559 566 € 439 028 € 399 907 € 284 814 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
114 562€ 106 261€ 92 670€ 94 309€ 97 303€ 70 200€ 113 906€ 100 149€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
568€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
39€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
217 610€ 222 609€ 227 610€ 405 600€ 402 691€ 341 861€ 266 962€ 168 592€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 619€ 7 223€ 4 633€ 5 354€ 4 521€ 3 927€ 3 290€ 3 891€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 558€ 4 335€ 2 662€ 2 911€ 2 587€ 2 245€ 1 983€ 2 235€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
12 848€ 1 767€ 2 779€ 16 159€ 13 935€ 7 467€ 4 586€ -1 943€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
131 193€ 45 670€ 41 151€ 40 602€ 38 529€ 13 328€ 9 180€ 11 851€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
137 225 € 103 871 € 102 852 € 125 592 € 148 322 € 171 072 € 198 774 € 133 931 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
193 812€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
137 225€ 103 871€ 102 852€ 125 592€ 148 322€ 171 072€ 4 962€ 133 931€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé