Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mestský podnik Spišská Belá s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 029€ 8 635€ 1 885€ 777€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 029 € 8 635 € 1 885 € 777 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
989 373 € 1 168 164 € 1 257 794 € 1 087 169 € 999 169 € 1 344 475 € 2 517 039 € 2 563 385 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
989 373€ 1 168 164€ 1 264 811€ 1 086 654€ 992 667€ 1 345 227€ 2 308 110€ 2 559 783€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-7 017€ 515€ 6 502€ -752€ -14 026€ 3 602€
07
II.3
Aktivácia
222 955€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
352 574 € 527 054 € 507 676 € 508 398 € 493 935 € 840 476 € 1 696 345 € 1 709 828 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
178 401€ 254 510€ 294 719€ 198 111€ 231 854€ 226 508€ 416 627€ 433 861€
10
B.2
Služby
174 173€ 272 544€ 212 957€ 310 287€ 262 081€ 613 968€ 1 279 718€ 1 275 967€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
641 828 € 649 745 € 752 003 € 579 548 € 505 234 € 503 995 € 820 694 € 853 557 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
499 856 € 513 178 € 572 439 € 453 552 € 443 850 € 510 555 € 767 868 € 775 619 €
13
C.1
Mzdové náklady
347 841€ 361 242€ 400 695€ 318 707€ 311 373€ 357 849€ 543 868€ 543 528€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
83€ 50€ 266€ 199€ 183€ 216€ 166€ 183€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
121 241€ 124 153€ 139 844€ 109 470€ 107 818€ 126 298€ 184 915€ 189 520€
16
C.4
Sociálne náklady
30 691€ 27 733€ 31 634€ 25 176€ 24 476€ 26 192€ 38 919€ 42 388€
17
D
Dane a poplatky
157 368€ 95 579€ 79 839€ 55 521€ 52 143€ 42 557€ 29 645€ 31 611€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
100 070€ 85 851€ 83 033€ 86 137€ 104 828€ 109 709€ 110 197€ 111 301€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
2 800€ 2 501€ 1€ 164 370€ 3€ 6 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
196 199€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
62 796€ 86 696€ 79 493€ 74 145€ 91 287€ 133 038€ 159 375€ 102 593€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
20 912€ 77 347€ 52 698€ 39 625€ 32 843€ 34 856€ 43 956€ 23 552€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-70 782 € -33 013 € 43 487 € 18 859 € -68 972 € -60 637 € 28 403 € 20 067 €
38
X.
Výnosové úroky
5€ 4€ 7€ 17€ 68€
39
N
Nákladové úroky
1 388€ 272€ 23€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
469€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 550€ 15 615€ 14 587€ 12 524€ 19 511€ 21 925€ 22 474€ 17 738€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-19 469 € -15 887 € -14 587 € -12 519 € -19 507 € -21 941 € -22 457 € -17 670 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-90 251 € -48 900 € 28 900 € 6 340 € -88 479 € -82 578 € 5 946 € 2 397 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 381 € 2 227 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 381€ 2 227€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-90 251 € -48 900 € 26 020 € 3 460 € -91 359 € -85 458 € 3 565 € 170 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-90 251 € -48 900 € 28 900 € 6 340 € -88 479 € -82 578 € 5 946 € 2 397 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-90 251 € -48 900 € 26 020 € 3 460 € -91 359 € -85 458 € 3 565 € 170 €