Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
765 231€ 1 602 706€ 982 660€ 1 284 276€ 1 017 301€ 1 294 951€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
765 231 € 1 602 706 € 982 660 € 1 284 275 € 1 017 301 € 1 294 951 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
5 520€ 720€ 11 065€ 388€ 67 400€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
752 711€ 1 602 706€ 981 940€ 1 273 209€ 1 016 913€ 1 227 551€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
7 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1€ 0€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
773 195 € 1 613 782 € 988 978 € 1 259 297 € 996 031 € 1 273 878 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
7 096€ 27 438€ 386 832€ 12 928€ 59 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
211 387€ 337 177€ 324 279€ 385 215€ 636 911€ 856 903€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
535 572€ 1 236 821€ 607 391€ 479 018€ 335 143€ 349 557€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
9 914 € 8 426 € 7 773 € 5 697 € 7 689 € 6 031 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 960€ 6 244€ 5 760€ 3 959€ 5 795€ 6 031€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 831€ 2 182€ 2 013€ 1 738€ 1 865€
19
E.4.
Sociálne náklady
123€ 29€
20
F.
Dane a poplatky
15€ 91€ 17€ 94€ 126€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
2 433€ 2 383€ 2 387€ 2 387€ 2 387€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 433€ 2 383€ 2 387€ 2 387€ 2 387€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
16 307€ 21 738€ 19 697€ 54€ 847€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-7 964 € -11 076 € -6 318 € 24 978 € 21 270 € 21 073 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
11 272 € 21 612 € 23 552 € 33 209 € 32 319 € 29 491 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
7 640 € 9 753 € 9 247 € 11 063 € 10 870 € 7 892 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
6 294 € 7 927 € 8 154 € 9 533 € 9 642 € 7 159 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
6 294€ 7 927€ 8 154€ 9 533€ 9 642€ 7 159€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
1 346€ 1 826€ 1 093€ 1 530€ 1 228€ 733€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-7 640 € -9 753 € -9 247 € -11 062 € -10 870 € -7 892 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-15 604 € -20 829 € -15 565 € 13 916 € 10 400 € 13 181 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
144 € 279 € 901 € 2 947 € 2 880 € 2 900 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
144€ 279€ 901€ 2 947€ 2 880€ 2 900€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-15 748 € -21 108 € -16 466 € 10 969 € 7 520 € 10 281 €