Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
418 795 € 434 112 € 151 022 € 68 595 € 119 031 € 142 928 € 225 110 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
93 053 € 47 687 € 20 267 € 1 111 € 7 277 € 17 716 € 41 287 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12+..+20]
93 053 € 47 687 € 20 267 € 1 111 € 7 277 € 17 716 € 41 287 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
93 053€ 47 687€ 20 267€ 1 111€ 7 277€ 17 716€ 41 287€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
324 323 € 385 096 € 129 945 € 66 597 € 110 818 € 123 670 € 182 189 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35+..+40]
254 € 15 870 € 28 780 € 28 187 €
035
B.I.1
Materiál
254€ 15 870€ 3 537€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
28 780€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
24 650€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46+..+52]
188 €
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
188€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58+...+065]
104 224 € 83 794 € 56 615 € 66 194 € 77 598 € 117 835 € 142 138 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55+...+57]
29 668 € 35 197 € 30 815 € 39 068 € 54 270 € 76 824 € 90 699 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku
(311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/)
29 668€ 35 197€ 30 815€ 39 068€ 54 270€ 76 824€ 90 699€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
44 049€ 21 280€ 2 962€ 6 606€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
30 507€ 27 317€ 25 800€ 24 164€ 23 328€ 41 011€ 44 833€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+..+73]
219 911 € 301 048 € 57 460 € 403 € 4 440 € 5 835 € 11 864 €
072
B.V.1.
Peniaze
38 578€ 9 240€ 3 569€ 1 903€ 4 459€ 5 835€ 6 481€
073
B.V.2.
Účty v bankách
181 333€ 291 808€ 53 891€ -1 500€ -19€ 5 383€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75+...+78]
1 419 € 1 329 € 810 € 887 € 936 € 1 542 € 1 634 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 419€ 1 329€ 810€ 887€ 936€ 1 542€ 1 634€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
418 795 € 434 112 € 151 022 € 68 595 € 119 031 € 142 928 € 225 110 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
191 498 € 190 778 € 33 979 € 25 664 € 11 630 € 67 510 € 65 240 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82+..+84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 078 € 1 078 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 078€ 1 078€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
183 061 € 26 261 € 18 386 € 4 327 € 60 207 € 57 937 € 57 003 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
183 061€ 26 261€ 18 386€ 4 327€ 60 207€ 57 937€ 57 003€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-
(81+85+86+87+90+93+97+101+141)])
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
227 297 € 243 334 € 117 043 € 42 931 € 107 401 € 75 418 € 159 870 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107+...+117]
68 993 € 34 847 € 16 383 € 1 043 € 997 € 854 € 8 875 €
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 283€ 10 283€ 12 707€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 657€ 1 298€ 1 098€ 1 019€ 962€ 769€ 655€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
57 053€ 23 266€ 2 578€ 50€ 8 092€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
24€ 35€ 35€ 128€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
9 646€ 13 654€ 17 662€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127+..+135]
54 650 € 137 451 € 20 469 € 15 044 € 50 063 € 67 922 € 148 596 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124+125+126]
32 130 € 90 387 € 11 182 € 10 398 € 44 881 € 42 060 € 120 024 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
32 130€ 90 387€ 11 182€ 10 398€ 44 881€ 42 060€ 120 024€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
17 850€ 1 650€ 1 972€ 1 904€ 2 084€ 2 806€ 2 177€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
3 321€ 904€ 659€ 1 127€ 1 276€ 1 577€ 1 203€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
598€ 38 894€ 3 006€ 1 615€ 1 772€ 13 437€ 2 849€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
751€ 5 616€ 3 650€ 50€ 8 042€ 22 343€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 761 € 3 138 € 3 855 € 2 297 € 2 264 € 2 905 € 2 399 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 761€ 3 138€ 3 855€ 2 297€ 2 264€ 2 905€ 2 399€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
81 247€ 54 244€ 54 174€ 15 547€ 54 077€ 3 737€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
9 000€ 4 500€ 9 000€