Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROKOM POPRAD, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
332 982 € 802 727 € 126 959 € 131 716 € 85 188 € 523 801 € 529 746 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
332 982 € 802 727 € 126 959 € 160 496 € 56 408 € 523 801 € 529 746 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 780 € 28 780 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
205 231 € 554 631 € 79 273 € 64 796 € 78 709 € 430 576 € 432 996 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161 283 € 409 007 € 47 281 € 52 156 € 51 610 € 215 649 € 353 316 €
10
B.2
Služby
43 948 € 145 624 € 31 992 € 12 640 € 27 099 € 214 927 € 79 680 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
127 751 € 248 096 € 47 686 € 66 920 € 6 479 € 93 225 € 96 750 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
87 257 € 42 152 € 26 018 € 43 240 € 47 375 € 59 482 € 52 269 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 387 € 30 823 € 16 016 € 31 577 € 35 258 € 44 252 € 38 283 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 130 € 10 636 € 7 130 € 10 850 € 11 871 € 14 414 € 12 578 €
16
C.4
Sociálne náklady
740 € 693 € 2 872 € 813 € 246 € 816 € 1 408 €
17
D
Dane a poplatky
66 € 120 € 748 € 819 € 778 € 1 080 € 1 354 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 027 € 10 821 € 3 996 € 6 166 € 10 439 € 23 571 € 30 393 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 250 € 9 167 € 4 167 € 1 000 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 689 € 3 689 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 316 € 1 654 € 1 € -60 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 227 € 2 353 € 2 526 € 2 303 € 2 248 € 3 200 € 5 540 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 424 € 198 128 € 12 025 € 18 559 € -52 707 € 6 893 € 7 134 €
38
X.
Výnosové úroky
1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 918 € 2 683 € 2 683 €
39
N
Nákladové úroky
4 575 € 3 434 € 3 009 € 4 486 € 3 702 € 3 378 € 5 284 €
40
XI.
Kurzové zisky
14 € 1 €
41
O
Kurzové straty
5 € 43 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
595 € 630 € 1 282 € 601 € 429 € 1 154 € 1 427 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 654 € -2 548 € -2 775 € -3 576 € -2 213 € -1 835 € -4 070 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 770 € 195 580 € 9 250 € 14 983 € -54 920 € 5 058 € 3 064 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 050 € 38 780 € 960 € 949 € 960 € 2 788 € 2 130 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 050 € 38 780 € 960 € 960 € 960 € 2 880 € 2 197 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11 € -92 € -67 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 770 € 195 580 € 9 250 € 14 983 € -54 920 € 5 058 € 3 064 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €