Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROKOM POPRAD, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
04
II.
Výroba
[05+06+07]
332 982 € 802 727 € 126 959 € 131 716 € 85 188 € 523 801 € 529 746 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
332 982€ 802 727€ 126 959€ 160 496€ 56 408€ 523 801€ 529 746€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 780€ 28 780€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
205 231 € 554 631 € 79 273 € 64 796 € 78 709 € 430 576 € 432 996 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161 283€ 409 007€ 47 281€ 52 156€ 51 610€ 215 649€ 353 316€
10
B.2
Služby
43 948€ 145 624€ 31 992€ 12 640€ 27 099€ 214 927€ 79 680€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
127 751 € 248 096 € 47 686 € 66 920 € 6 479 € 93 225 € 96 750 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
87 257 € 42 152 € 26 018 € 43 240 € 47 375 € 59 482 € 52 269 €
13
C.1
Mzdové náklady
67 387€ 30 823€ 16 016€ 31 577€ 35 258€ 44 252€ 38 283€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
19 130€ 10 636€ 7 130€ 10 850€ 11 871€ 14 414€ 12 578€
16
C.4
Sociálne náklady
740€ 693€ 2 872€ 813€ 246€ 816€ 1 408€
17
D
Dane a poplatky
66€ 120€ 748€ 819€ 778€ 1 080€ 1 354€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 027€ 10 821€ 3 996€ 6 166€ 10 439€ 23 571€ 30 393€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
3 250€ 9 167€ 4 167€ 1 000€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
3 689€ 3 689€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 316€ 1 654€ 1€ -60€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 227€ 2 353€ 2 526€ 2 303€ 2 248€ 3 200€ 5 540€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
5 424 € 198 128 € 12 025 € 18 559 € -52 707 € 6 893 € 7 134 €
38
X.
Výnosové úroky
1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 918€ 2 683€ 2 683€
39
N
Nákladové úroky
4 575€ 3 434€ 3 009€ 4 486€ 3 702€ 3 378€ 5 284€
40
XI.
Kurzové zisky
14€ 1€
41
O
Kurzové straty
5€ 43€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
595€ 630€ 1 282€ 601€ 429€ 1 154€ 1 427€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-3 654 € -2 548 € -2 775 € -3 576 € -2 213 € -1 835 € -4 070 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
1 770 € 195 580 € 9 250 € 14 983 € -54 920 € 5 058 € 3 064 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
1 050 € 38 780 € 960 € 949 € 960 € 2 788 € 2 130 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
1 050€ 38 780€ 960€ 960€ 960€ 2 880€ 2 197€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-11€ -92€ -67€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
1 770 € 195 580 € 9 250 € 14 983 € -54 920 € 5 058 € 3 064 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €