Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PROKOM POPRAD, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01
*
Čistý obrat
(časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
332 981€ 802 727€ 126 959€ 160 496€ 56 408€ 523 801€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03+...+09]
336 232 € 811 894 € 128 275 € 135 883 € 86 842 € 524 802 € 529 686 €
05
III.
Tržby z predaja služieb
332 982€ 802 727€ 126 959€ 160 496€ 56 408€ 523 801€ 529 746€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-28 780€ 28 780€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 250€ 9 167€ 4 167€ 1 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 316€ 1 654€ 1€ -60€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
330 808 € 613 766 € 116 250 € 117 324 € 139 549 € 517 909 € 522 552 €
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
161 283€ 409 007€ 47 281€ 52 156€ 51 610€ 215 649€ 353 316€
14
D.
Služby
43 948€ 145 624€ 31 992€ 12 640€ 27 099€ 214 927€ 79 680€
15
E.
Osobné náklady
[16+...+19]
87 257 € 42 152 € 26 018 € 43 240 € 47 375 € 59 482 € 52 269 €
16
E.1.
Mzdové náklady
67 387€ 30 823€ 16 016€ 31 577€ 35 258€ 44 252€ 38 283€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19 130€ 10 636€ 7 130€ 10 850€ 11 871€ 14 414€ 12 578€
19
E.4.
Sociálne náklady
740€ 693€ 2 872€ 813€ 246€ 816€ 1 408€
20
F.
Dane a poplatky
66€ 120€ 748€ 819€ 778€ 1 080€ 1 354€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
36 027€ 10 821€ 3 996€ 6 166€ 10 439€ 23 571€ 30 393€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
36 027€ 10 821€ 3 996€ 6 166€ 10 439€ 23 571€ 30 393€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
3 689€ 3 689€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 227€ 2 353€ 2 526€ 2 303€ 2 248€ 3 200€ 5 540€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
5 424 € 198 128 € 12 025 € 18 559 € -52 707 € 6 893 € 7 134 €
28
*
Pridaná hodnota
[
(03+04+05+06+07)-
(11+12+13+14)]
127 751 € 248 096 € 47 686 € 66 920 € 6 479 € 93 225 € 96 750 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 918 € 2 697 € 2 684 €
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 516 € 1 918 € 2 683 € 2 683 €
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 516€ 1 918€ 2 683€ 2 683€
42
XII.
Kurzové zisky
14€ 1€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
5 170 € 4 064 € 4 291 € 5 092 € 4 131 € 4 532 € 6 754 €
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
4 575 € 3 434 € 3 009 € 4 486 € 3 702 € 3 378 € 5 284 €
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
4 575€ 3 434€ 3 009€ 4 486€ 3 702€ 3 378€ 5 284€
52
O.
Kurzové straty
5€ 43€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
595€ 630€ 1 282€ 601€ 429€ 1 154€ 1 427€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-3 654 € -2 548 € -2 775 € -3 576 € -2 213 € -1 835 € -4 070 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
1 770 € 195 580 € 9 250 € 14 983 € -54 920 € 5 058 € 3 064 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 050 € 38 780 € 960 € 949 € 960 € 2 788 € 2 130 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 050€ 38 780€ 960€ 960€ 960€ 2 880€ 2 197€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-11€ -92€ -67€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
720 € 156 800 € 8 290 € 14 034 € -55 880 € 2 270 € 934 €