Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
363 251 € 443 820 € 399 333 € 313 179 € 261 011 € 344 498 € 488 883 € 258 292 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
149 054 € 142 985 € 129 317 € 105 342 € 139 218 € 149 110 € 244 457 € 162 126 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
149 054 € 142 985 € 129 317 € 105 342 € 139 218 € 149 110 € 244 457 € 162 126 €
012
A.II.1
Pozemky
26 013€ 1 740€ 1 740€
013
A.II.2
Stavby
58 174€ 60 584€ 62 995€ 69 845€ 69 845€ 69 845€ 74 670€ 74 675€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 867€ 82 401€ 66 322€ 35 497€ 69 373€ 79 265€ 168 047€ 85 136€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
575€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
207 176 € 297 795 € 267 457 € 205 621 € 118 091 € 192 956 € 240 808 € 92 941 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
123 317 € 77 256 € 38 089 € 119 749 € 40 182 € 34 935 € 54 269 € 75 688 €
032
B.I.1
Materiál
2 607€ 4 089€ 1 509€ 3 785€ 2 749€ 3 227€ 3 715€ 7 538€
036
B.I.5
Tovar
120 710€ 73 167€ 36 580€ 115 964€ 37 433€ 31 708€ 50 554€ 68 150€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
39 151 € 142 528 € 35 286 € 53 013 € 38 314 € 38 849 € 56 575 € 16 368 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
17 163€ 123 915€ 32 946€ 39 083€ 39 340€ 26 233€ 47 682€ 16 368€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24 646€ 21 271€ 4 901€ 16 456€ 1 479€ 13 793€ 73€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
-2 658€ -2 658€ -2 561€ -2 526€ -2 505€ -1 177€ 8 820€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
44 708 € 78 011 € 194 082 € 32 859 € 39 595 € 119 172 € 129 964 € 885 €
056
B.IV.1
Peniaze
11 322€ 26 541€ 18 317€ 33 142€ 39 263€ 119 382€ 125 495€ 885€
057
B.IV.2
Účty v bankách
33 386€ 51 470€ 175 765€ -283€ 332€ -210€ 4 469€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
7 021 € 3 040 € 2 559 € 2 216 € 3 702 € 2 432 € 3 618 € 3 225 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
3 225€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
3 093€ 3 040€ 2 559€ 2 216€ 3 702€ 2 432€ 3 618€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
3 928€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
363 251 € 443 820 € 399 333 € 313 179 € 261 011 € 344 498 € 488 883 € 258 292 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
233 780 € 230 653 € 220 577 € 140 551 € 98 163 € 106 041 € -107 780 € 16 344 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
64 354 € 64 354 € 64 354 € 64 354 € 64 354 € 64 354 € 125 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
64 354€ 64 354€ 64 354€ 64 354€ 64 354€ 64 354€ 125 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 663 € 662 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 663€ 662€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
158 997 € 137 737 € 68 863 € 26 507 € 34 385 € -125 317 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
158 997€ 137 737€ 68 863€ 34 385€ 34 385€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-7 878€ -125 317€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
3 127 € 21 260 € 80 058 € 42 388 € -7 878 € 34 385 € 10 235 € -115 957 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
129 471 € 213 167 € 178 756 € 172 628 € 162 848 € 238 457 € 596 663 € 241 948 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
3 397 € 2 681 € 2 681 € 2 681 € 4 497 € 2 681 € 2 681 € 760 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
716€ 2 681€ 2 681€ 4 497€ 2 681€ 2 681€ 760€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
2 681€ 2 681€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
29 251 € 110 166 € 110 406 € 40 591 € 408 € 210 € 192 € 86 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
251€ 166€ 406€ 591€ 408€ 210€ 192€ 86€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
29 000€ 110 000€ 110 000€ 40 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
96 823 € 100 320 € 65 669 € 77 366 € 143 271 € 172 044 € 433 968 € 82 823 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
94 985€ 92 818€ 59 748€ 64 408€ 110 639€ 118 929€ 150 308€ 5 050€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
-539€ 6 961€ -539€ -539€ -539€ 179 929€ 80 356€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 514€ 820€ 1 901€ 4 440€ 3 222€ 4 252€ 1 994€ 1 142€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
634€ 564€ 740€ 1 273€ 1 657€ 1 187€ 1 424€ 1 054€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
833€ 75€ 2 887€ 5 117€ 4 180€ 3 009€ 11 254€ -4 938€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
-604€ -918€ 932€ 2 667€ 24 112€ 44 667€ 89 059€ 159€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
51 990 € 14 672 € 63 522 € 159 822 € 158 279 €
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
51 990€ 14 672€ 63 522€ 159 822€ 158 279€