Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

H & H Slovakia, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[02 až 07]
510 793 € 423 270 € 507 836 € 495 205 € 396 373 € 422 010 € 464 190 € 425 722 € 406 460 € 418 014 €
02
I.
Tržby z predaja tovaru
927€ 800€ 497€ 673€ 2 478€
03
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
498 861€ 396 566€ 404 924€ 387 839€ 330 268€ 419 198€ 412 482€ 375 052€ 346 020€ 345 525€
04
III.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
10 328€ -11 470€
05
IV.
Aktivácia
06
V.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného majetku a materiálu
166€ 370€ 477€ 2 100€ 110€
07
VI.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
10 839€ 25 534€ 101 938€ 104 593€ 66 105€ 2 812€ 51 708€ 50 670€ 50 002€ 81 481€
08
*
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[09 až 17]
474 330 € 411 698 € 543 700 € 531 072 € 412 514 € 376 374 € 455 889 € 413 018 € 396 900 € 370 920 €
09
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
849€
10
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
246 975€ 177 589€ 345 551€ 294 510€ 275 331€ 252 644€ 297 776€ 284 405€ 178 976€ 236 185€
11
C.
Služby
34 009€ 32 206€ 44 519€ 74 555€ 46 372€ 42 719€ 73 726€ 44 524€ 130 712€ 50 148€
12
D.
Osobné náklady
90 195€ 89 283€ 78 630€ 69 930€ 52 202€ 45 688€ 51 044€ 48 027€ 45 116€ 38 017€
13
E.
Dane a poplatky
2 048€ 2 169€ 1 794€ 2 313€ 1 614€ 1 545€ 1 541€ 1 411€ 1 477€ 1 629€
14
F.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
49 396€ 52 689€ 50 539€ 46 820€ 35 438€ 31 751€ 30 070€ 31 645€ 39 044€ 43 345€
15
G.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
39 131€
16
H.
Opravné položky k pohľadávkam
9 994€ 1 383€
17
I.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
50 858€ 47 768€ 22 667€ 3 813€ 1 557€ 2 027€ 1 732€ 1 623€ 1 575€ 1 596€
18
**
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[01-08]
36 463 € 11 572 € -35 864 € -35 867 € -16 141 € 45 636 € 8 301 € 12 704 € 9 560 € 47 094 €
19
*
Pridaná hodnota
[(02-09)+(03+04
+05)-(10+11)]
217 955 € 187 571 € 15 351 € 19 447 € 8 565 € 123 835 € 40 980 € 46 123 € 46 660 € 50 200 €
20
*
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[21 až 26]
-66 € 20 € 64 € 17 € 69 €
21
VII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
22
VIII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
23
IX.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
24
X.
Výnosové úroky
25
XI.
Kurzové zisky
-66€ 20€ 64€ 17€
26
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
69€
27
*
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[28 až 33]
1 932 € 1 350 € 2 116 € 3 750 € 679 € 903 € 727 € 452 € 396 € 246 €
28
J.
Predané cenné papiere a podiely
29
K.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
30
L.
Opravné položky k finančnému majetku
31
M.
Nákladové úroky
20€ 449€ 1 205€ 1 789€
32
N.
Kurzové straty
1 350€ 418€ 388€ 418€ 302€ 344€ 288€ 72€ 81€ 2€
33
O.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
562€ 483€ 523€ 1 543€ 377€ 559€ 439€ 380€ 315€ 244€
34
**
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[20-27]
-1 932 € -1 350 € -2 182 € -3 730 € -679 € -839 € -727 € -435 € -396 € -177 €
35
**
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[18+34]
34 531 € 10 222 € -38 046 € -39 597 € -16 820 € 44 797 € 7 574 € 12 269 € 9 164 € 46 917 €
36
P.
Daň z príjmov
17 966€ 11 012€ 249€ 1 181€ 960€ 960€ 960€
37
Q.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
38
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[35-36-37]
16 565 € -790 € -38 046 € -39 597 € -17 069 € 43 616 € 6 614 € 11 309 € 8 204 € 46 917 €