Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MOF HOLDING, a. s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
550 320€ 1 758 940€ 3 530 023€ 3 292 383€ 4 491 964€ 6 507 329€ 8 352 721€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 336 624 € 2 996 111 € 2 109 991 € 2 931 316 € 3 428 118 € 5 480 430 € 6 449 205 € 4 598 853 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
190 365€ 710 790€ 486 954€ 1 805 365€ 3 725 695€ 3 371 170€ 1 538 338€
05
III.
Tržby z predaja služieb
294 994€ 660 005€ 1 172 509€ 2 444 362€ 1 207 852€ 330 218€ 698 527€ 751 064€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
15 615€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 041 630€ 2 145 741€ 226 692€ 414 901€ 1 408 902€ 2 379 508€ 2 309 451€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
1 172 328 € 2 550 976 € 1 016 597 € 446 545 € 2 274 022 € 4 771 936 € 5 303 001 € 3 474 019 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
138 553€ 519 607€ 252 310€ 1 602 990€ 2 724 619€ 2 645 960€ 710 130€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
6 980€ 4 998€ 4 022€ 5 542€ 1 365€ 1 680€ 2 737€ 299€
14
D.
Služby
31 345€ 181 596€ 186 667€ 93 535€ 200 849€ 566 300€ 240 579€ 425 632€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
8 993 € 13 757 € 51 118 € 46 957 € 45 454 € 42 146 €
16
E.1.
Mzdové náklady
6 621€ 10 006€ 36 998€ 34 122€ 32 944€ 30 043€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
2 331€ 3 522€ 13 612€ 12 305€ 12 010€ 10 586€
19
E.4.
Sociálne náklady
41€ 229€ 508€ 530€ 500€ 1 517€
20
F.
Dane a poplatky
9 790€ 1 288€ 1 298€ 9 289€ 6 000€ 19 800€ 8€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 339€ 61 499€ 28 734€ 27 009€ 4 879€ 6 164€ 10 654€ 26 854€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
61 339€ 61 499€ 28 734€ 27 009€ 4 879€ 6 164€ 10 654€ 26 854€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
18 695€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-12€ -5 187€ 5 199€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 053 881€ 2 149 297€ 230 338€ 6 704€ 418 485€ 1 406 332€ 2 383 271€ 2 311 096€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
164 296 € 445 135 € 1 093 394 € 2 484 771 € 1 154 096 € 708 494 € 1 146 204 € 1 124 834 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
256 669 € 525 223 € 1 173 003 € 2 579 929 € 1 208 013 € 763 314 € 1 180 421 € 1 153 341 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
255 367 € 906 370 € 1 646 722 € 519 456 € 1 063 846 € 1 026 899 € 1 903 515 € 1 436 724 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1 269 021€ 180 000€ 25 917€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
26 324 € 63 836 € 77 000 €
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
26 324€ 63 836€ 77 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
153 219 € 698 711 € 158 219 € 66 896 € 45 174 € 22 234 € 25 345 €
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
153 219€ 698 711€ 158 219€ 66 896€ 45 174€ 22 234€ 25 345€
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
102 148 € 207 657 € 219 482 € 361 067 € 816 895 € 932 715 € 1 548 370 € 1 329 005 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
343 143€ 315 452€ 743 732€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
102 148€ 207 657€ 219 482€ 361 067€ 473 752€ 617 263€ 804 638€ 1 329 005€
42
XII.
Kurzové zisky
2€ 2 204€ 55€ 551€ 1 622€ 3 908€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
156 185€ 22 135€ 241 536€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 466€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
631 887 € 1 121 647 € 1 691 834 € 678 989 € 1 659 402 € 1 308 649 € 4 042 595 € 2 986 109 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
863 358€ 100 000€ 20 538€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
3 359€ 10 549€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
626 603 € 1 120 361 € 827 700 € 678 065 € 913 531 € 1 307 601 € 3 989 025 € 2 960 247 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
913 531€ 1 307 601€ 3 986 579€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
626 603€ 1 120 361€ 827 700€ 678 065€ 2 446€ 2 960 247€
52
O.
Kurzové straty
5€ 1€ 2 390€ 28 782€ 14 700€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
117 754€
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
5 279€ 1 286€ 775€ 924€ 525 727€ 1 048€ 891€ 613€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-376 520 € -215 277 € -45 112 € -159 533 € -595 556 € -281 750 € -2 139 080 € -1 549 385 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-212 224 € 229 858 € 1 048 282 € 2 325 238 € 558 540 € 426 744 € -992 876 € -424 551 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
66 364 € 282 694 € 239 990 € 475 837 € 281 305 € 385 145 € -154 831 € -68 856 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
60 588€ 240 344€ 250 652€ 411 122€ 165 910€ 250 861€ 70 473€ 68 007€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
5 776€ 42 350€ -10 662€ 64 715€ 115 395€ 134 284€ -225 304€ -136 863€
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-278 588 € -52 836 € 808 292 € 1 849 401 € 277 235 € 41 599 € -838 045 € -355 695 €